לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   001115681
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ A563.1 שור.שמ תשס"ו ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  שור, אלכסנדר סנדר בן אפרים זלמן, 1673 בערך-1737
‫ כותר: ‬   ‫ שמלה חדשה ותבואות שור : המבואר... / שחיבר... רבי אלכסנדר סענדר שור ; עם שלשה פירושים חדשים: רב תבואות, כח שור, שמלת אליעזר, ([ע"י] רבי יצחק אליעזר יאקאב). ‬
‫ כותר לועזי ‬   ‫ תבואות שור ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ [ירושלים] : מכון תבואות שור וכולל אוהל שלום צבי לשו"ב וניקור, (תשס"ו)-. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ כר’ :  איור, פקס" ;  31 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ על הלכות שחיטה וטריפות. ‬
  ‫ "לבד מהשיבושים... שתוקנו פתחנו רבבות ראשי תיבות וקיצורים, חילקנו קטעים ארוכים ופיסקנו... הוספנו מראה מקומות... ובסוף הספר הוספנו... ’מילואים’... בשם ’ילקוט אליעזר וקרני ראם’ : ובו הרבה ספרים ומחברים הדנים בדברי רבינו... הוספנו ’קיצור פסקי הלכות’ על כל הדינים המחודשים בספר..." (פתח דבר). ‬
  ‫ שמלה חדשה והפירושים הנוספים - באותיות מרובעות, תבואות שור - באותיות רש"י. ‬
  ‫ נושא ישן: שחיטה - הלכה. ‬
  ‫ נושא ישן: טרפות - הלכה. ‬
  ‫ נושא ישן: רבנים - אוקראינה - זולקוה - ביוגרפיה. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ התכן: ‬
  ‫ (א): סימנים א-יג. (הסכ’ תשס"ו). קד, [1], תמד, [2] ע’. עורך... הרב מאיר יהודא מנדל. ע’ [יז]-פ: קונטרס הנה באתי במגילת ספר : ... כל המהדורות של השמלה חדשה ותבואות שור והספרים... על דברי... בעל התבואות שור, עם שער מיוחד. ע’ [פא]-קד: קונטרס ואלה תולדות של... בעל התבואות שור, עם שער מיוחד. ‬
  ‫ (ב): סימנים יד-כח. (תשע"א). יט, [2], תשדמ, [15] ע’. [15] הע’ בסופו: טוב מראה עינים : איורים וציורים [צבעוניים] להבנת דברי רבינו התבואות שור במקומות הנצרכים. ‬
‫ נושא: ‬   ‫  שור, אלכסנדר סנדר בן אפרים זלמן, 1673 בערך-1737. שמלה חדשה -- מהדורות
  ‫  שור, אלכסנדר סנדר בן אפרים זלמן, 1673 בערך-1737
‫ נושא: ‬    Shehitah (Jewish law)
   Meat inspection (Jewish law)
   Rabbis -- Ukraine -- ZHovkva -- Biography
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  יאקאב, יצחק אליעזר בן אשר
  ‫  מנדל, מאיר יהודא
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record