לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   000292928
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ סוג: ‬   SER
  EJOURNAL
‫ מס. כתב עת: ‬   X-5594
‫ כותר: ‬   ‫ מחקרי משפט [כתב עת + כתב עת אלקטרוני] ‬
‫ כותר לועזי ‬   Bar Ilan Law Studies [journal + ejournal]
‫ טקסט מלא: ‬  
 
‫ טקסט מלא: ‬  
 
‫ גישה מרחוק ‬  
‫ קישור ל ULS: ‬   http://libnet.ac.il/~libnet/pqd/opac_uls.pl?0909582
‫ מצאי: ‬   ‫ א, תש"מ- ‬
‫ מצאי אלקטר ‬   ‫ א, תש"מ- ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ רמת גן : אוניברסיטת בר אילן. הפקולטה למשפטים, תש"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ העורך: סיני דויטש. ‬
  ‫ מפתח לכרכים א-ה, בכרך ו. ‬
  ‫ חסרים: כרכים ג-ד. ‬
‫ נושא: ‬   ‫  משפט -- כתבי עת.
  ‫  משפט -- ישראל -- כתבי עת.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  דויטש, סיני
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  אוניברסיטת בר אילן. הפקולטה למשפטים
ISSN:    0334-0716
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record