לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   000124811
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ סוג: ‬   SER
  EJOURNAL
‫ מס. כתב עת: ‬   X-429
‫ כותר תקני: ‬   ‫ ציון (רבעון) (החברה ההיסטורית הישראלית. תרצ"ו) [כתב עת + כתב עת אלקטרוני] ‬
‫ כותר: ‬   ‫ ציון [כתב עת + כתב עת אלקטרוני] רבעון לחקר תולדות ישראל. ‬
‫ טקסט מלא: ‬  
 
‫ גישה מרחוק ‬  
‫ קישור ל ULS: ‬   http://libnet.ac.il/~libnet/pqd/opac_uls.pl?0827617
‫ מצאי: ‬   ‫ א, תרצ"ו- ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : החברה ההסטורית הישראלית בסיוע משרד החנוך והתרבות, הסוכנות היהודית לא"י, האוניברסיטה העברית בירושלים וקרן רחל ו- ל. גולדברג, תרצ"ו. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ כרך מד, תשל"ט: ספר זכרון ליצחק בער (רשומה 113744). ‬
  ‫ כרך עד, תשס"ט: לזכור וגם לשכוח; מבט ישראלי אל העבר היהודי (רשומה 1172028). ‬
  ‫ מפתח לכרכים א-מ בכרך מ, תשל"ה. ‬
  ‫ חסרים שונים. ‬
‫ נושא: ‬   ‫  היסטוריה ישראלית -- כתבי עת.
  ‫  ישראל -- היסטוריה -- כתבי עת.
‫ מחבר תאגיד ‬   ‫  ישראל. משרד החינוך והתרבות
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  החברה ההיסטורית הישראלית
  ‫  הסוכנות היהודית לארץ ישראל
  ‫  האוניברסיטה העברית בירושלים
‫ פרטי מו"ל : ‬   ‫ החברה ההסטורית הישראלית, ת"ד 4179 ירושלים טל. 637171-02 ‬
ISSN:    0044-4758
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record