לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   000120837
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ סוג: ‬   SER
  EJOURNAL
‫ מס. כתב עת: ‬   X-3903
‫ כותר: ‬   ‫ פעמים [כתב עת + כתב עת אלקטרוני] : פרקי עיון במורשת ישראל במזרח. ‬
‫ טקסט מלא: ‬  
‫ טקסט מלא: ‬  
‫ גישה מרחוק ‬  
‫ קישור ל ULS: ‬   http://libnet.ac.il/~libnet/pqd/opac_uls.pl?0832127
‫ מצאי: ‬   ‫ תשל"ט- ‬
‫ מצאי אלקטר ‬   ‫ תשל"ט- ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : המדור להפצת ידע במכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח והמרכז לשלוב מורשת יהדות המזרח במשרד החנוך והתרבות, תשל"ט. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ מפתח: לחוברות 1-50, תשל"ט-תשנ"ב; לחוב’ 51-100, תשנ"ב-תשס"ד. ‬
  ‫ גל’ 77, תשנ"ט: מוסיקה בתרבות יהודי המזרח מקוטלג ברשומות 418864 ו-413942. ‬
  ‫ גל’ 104, תשס"ה: לתיעודה של השירה העממית של יהודי בוכרה - ממצאים ראשוניים מקוטלג ברשומה 1177330. ‬
  ‫ גל’ 113, תשס"ח: לשון ותרבות מקוטלג ברשומה 1182515. ‬
  ‫ גל’ 114-115: יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השניה מקוטלג ברשומה 1182517. ‬
  ‫ גל’ 117, תשס"ט: מוסיקה, ספרות ופולקלור מקוטלג ברשומה 1177569. ‬
  ‫ גל’ 119, תשס"ט: ביאליק/פיוט מקוטלג ברשומה 1176638. ‬
  ‫ גל’ 124, תש"ע: ספרד: דימויים ומציאות מקוטלג ברשומה 1202945. ‬
  ‫ גל’ 125-127, תשע"א: קובץ מיוחד: יהודים ערבים? פולמוס על זהות מקוטלג ברשומה 1213886. ‬
  ‫ גל’ 128, תשע"א: חיי משפחה בימי הביניים מקוטלג ברשומה 1218242. ‬
  ‫ גל’ 129, תשע"ב: משה שטינשנידר והתרבות הערבית-היהודית, מקוטלג ברשומה 120837. ‬
  ‫ גל’ 130, תשע"ב: פרשנות ופרשנים, מקוטלג ברשומה 1228011. ‬
  ‫ גל’ 132, תשע"ב: ערבית ועברית - לשונות ותרבויות, מקוטלג ברשומה 2360453. ‬
  ‫ גל’ 135, תשע"ג: זמנים מודרניים. ‬
  ‫ גל’ 138, תשע"ד: דברי שיר. ‬
  ‫ לגל’ 139-140, תשע"ד צורף מוסף 1: אירופה ממרוקו: הפרוטוקולים של הנהגת קהילת יהודי טנג’יר (החונטה) 1860-1864, מקוטלג ברשומה 2394961. ‬
  ‫ גל’ 142-143, תשע"ה: הרב יעקב מאיר, מקוטלג ברשומה 2412233. ‬
‫ נושא: ‬   ‫  יהודים -- תפוצות -- כתבי עת.
‫ מחבר תאגיד ‬   ‫  ישראל. משרד החינוך והתרבות. המרכז לשלוב מורשת יהדות המזרח בחינוך ובתרבות
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  מכון בן צבי (ירושלים)
‫ פרטי מו"ל : ‬   ‫ יד יצחק בן צבי ת"ד 7660 ירושלים 91076 ‬
ISSN:    0334-4088
‫ אנליטי: ‬   יהודים ערבים?
‫ אנליטי: ‬   חיי משפחה בימי הבינים
‫ אנליטי: ‬   משה שטינשנידר והתרבות הערבית-היהודית
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record