לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   000116380
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ כותר: ‬   ‫ מחקרי ירושלים במחשבת ישראל [משאב אלקטרוני] ‬
‫ טקסט מלא: ‬  
‫ גישה מרחוק ‬  
‫ קישור ל ULS: ‬   http://libnet.ac.il/~libnet/pqd/opac_uls.pl?0827826
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי הרוח, המכון למדעי היהדות, תשמ"א-. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ הכרכים בנייר מקוטלגים בנפרד ונמצאים בספריות: יהדות, מדף פתוח ובספרייה לפילוסופיה.. ‬
  ‫ מפתחות לכרכים א-י, בסוף כרך י (רשומה 385050). ‬
  ‫ כרך א <א-ד>: מחקרי ירושלים במחשבת ישראל שנה א - קוטלג ברשומה 1225272. ‬
  ‫ כרך ב <א-ד>: מחקרי ירושלים במחשבת ישראל שנה ב - קוטלג ברשומה 1225276. ‬
  ‫ כרך ג <א-ב>: מחקרים בקבלה מוגשים לישעיה תשבי - קוטלג ברשומה 385056. ‬
  ‫ כרך ד <א-ד>: מחקרי ירושלים במחשבת ישראל כרך ד - קוטלג ברשומה 1225287. ‬
  ‫ כרך ה: מחקרי ירושלים במחשבת ישראל כרך ה - קוטלג ברשומה 1225289. ‬
  ‫ כרך ו <א-ב>: המיסטיקה היהודית הקדומה (הכנס הבינלאומי ה-1 לתולדות המיסטיקה היהודית) - קוטלג ברשומה 385019. ‬
  ‫ כרך ו <ג-ד>: ראשית המיסטיקה היהודית באירופה (הכנס הבינלאומי ה-2 לתולדות המיסטיקה היהודית) - קוטלג ברשומה 385019. ‬
  ‫ כרכים ז, ט: ספר היובל לשלמה פינס במלאת לו שמונים שנה - קוטלג ברשומה 385039. ‬
  ‫ כרך ח: ספר הזוהר ודורו (הכנס הבינלאומי ה-3 לתולדות המיסטיקה היהודית) - קוטלג ברשומה 385046. ‬
  ‫ כרך י: קבלת האר"י (הכנס הבינלאומי ה-4 לתולדות המיסטיקה היהודית) - קוטלג ברשומה 385050. ‬
  ‫ כרכים יב-יג: קולות רבים : ספר הזיכרון לרבקה ש"ץ-אופנהיימר - קוטלג ברשומה 385061. ‬
  ‫ כרך יד: מרומי לירושלים : ס’ זכרון ליוסף ברוך סרמוניטה - קוטלג ברשומה 384925. ‬
  ‫ כרך טו: מחקרי חסידות - קוטלג ברשומה 422507. ‬
  ‫ כר’ טז-יז: החלום ושברו : התנועה השבתאית ושלוחותיה: משיחיות, שבתאות ופראנקיזם - קוטלג ברשומה 507554. ‬
  ‫ כר’ יח-יט: דרך הרוח : ספר היובל לאליעזר שביד - קוטלג ברשומה 1095189. ‬
  ‫ כר’ כ-כא: ספר זיכרון לגרשם שלום במלאת עשרים וחמש שנים לפטירתו - קוטלג ברשומה 1128610. ‬
  ‫ כר’ כב-כג: ’דברים חדשים עתיקים’ : מיתוס, מיסטיקה ופולמוס, פילוסופיה והלכה, אמונה וריטואל במחשבה היהודית לדורותיה - קוטלג ברשומה 1220810. ‬
‫ נושא: ‬   ‫  פילוסופיה יהודית.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  האוניברסיטה העברית בירושלים. המכון למדעי היהדות על שם מנדל
ISSN:    0333-7081
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record