לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   000116051
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ סוג: ‬   SER
  EJOURNAL
‫ מס. כתב עת: ‬   X-531
‫ כותר: ‬   ‫ לשוננו [כתב עת + כתב עת אלקטרוני] : כתב עת לחקר הלשון העברית והתחומים הסמוכים לה. ‬
‫ כותר לועזי ‬   ‫ ספר טורטשינר [כתב עת + כתב עת אלקטרוני] ‬
‫ טקסט מלא: ‬  
‫ גישה מרחוק ‬  
‫ קישור ל ULS: ‬   http://libnet.ac.il/~libnet/pqd/opac_uls.pl?0826641
‫ מצאי: ‬   ‫ א, תרפ"ח- ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : ועד הלשון העברית בארץ ישראל, תרפ"ח. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ יש מפתחות לכרכים א-לה. ‬
  ‫ יש מפתח לכרכים לו-נ בחוברת א, כרך נד, תש"ן. ‬
  ‫ כרך ט"ו, תש"ז: ספר היובל לפרופ’ נ"ה טורטשינר (טור סיני). ‬
‫ נושא אישי: ‬   ‫  טור-סיני, נפתלי הרץ.
‫ נושא תאגיד ‬   ‫  האקדמיה ללשון העברית -- כתבי עת.
‫ נושא: ‬   ‫  עברית -- כתבי עת.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  ועד הלשון העברית
ISSN:    0334-3626
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record