לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   000111203
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ סוג: ‬   EJOURNAL
  SER
‫ מס. כתב עת: ‬   X-420
‫ כותר: ‬   ‫ ארץ ישראל  (ירושלים) [כתב עת + כתב עת אלקטרוני] : מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה. ‬
‫ כותר לועזי ‬   Eretz Israel (Jerusalem) [journal + ejournal]
‫ טקסט מלא: ‬  
 
‫ גישה מרחוק ‬  
‫ קישור ל ULS: ‬   http://libnet.ac.il/~libnet/pqd/opac_uls.pl?0808681
‫ מצאי: ‬   ‫ א, תשי"א- ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, תשי"א. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ עברית ואנגלית. ‬
  ‫ כרך 1, תשי"ח: מוקדש לפרופסור משה שובה. ‬
  ‫ כרך 2, תשי"ג: מוקדש לזיכרו של זלמן ליף. ‬
  ‫ כרך 3, תשי"ד: מוקדש לזיכרו של משה דוד קאסוטו. ‬
  ‫ כרך 4, תשט"ז:מוקדש לנשיא המדינה מר יצחק בן צבי. ‬
  ‫ כרך 5, תשי"ט: מוקדש לבנימין מזר במלאת לו 50 שנה. ‬
  ‫ כרך 6, תשכ"א: מוקדש לזכרו של מרדכי נרקיס. ‬
  ‫ כרך 7, תשכ"ד: ספר ל"א מאיר. ‬
  ‫ כרך 8, תשכ"ז: ספר א"ל סוקניק. ‬
  ‫ כרך 9, תשכ"ט: ספר ו"פ אולברייט. ‬
  ‫ כרך 10, תשל"ח: ספר זלמן שזר. ‬
  ‫ כרך 11, תשל"ג: ספר עמנואל דונאייבסקי. ‬
  ‫ כרך 12, תשל"ה: ספר נלסון גליק. ‬
  ‫ כרך 13, תשל"ז: ספר משה שטקליס. ‬
  ‫ כרך 14, תשל"ח: ספר ח"א גינזברג. ‬
  ‫ כרך 15, תשמ"א: ספר יוחנן אהרוני. ‬
  ‫ כרך 16, תשמ"ב: ספר צבי מ אורלינסקי. ‬
  ‫ כרך 17, תשמ"ד: ספר אברהם יעקב ברור. ‬
  ‫ כרך 18, תשמ"ח: ספר נחמן אביגד. ‬
  ‫ כרך 19, תשמ"ז: ספר מיכאל אבי יונה. ‬
  ‫ כרך 20, תשמ"ט: ספר יגאל ידין. ‬
  ‫ כרך 21, תשנ"א: ספר רות עמירן. ‬
  ‫ כרך 22, תשנ"א: ספר דוד עמירן. ‬
  ‫ כרך 23, תשנ"ב: ספר אברהם בירן. ‬
  ‫ כרך 24, תשנ"ד: ספר אברהם מלמט. ‬
  ‫ כרך 25, תשנ"ו: ספר יוסף אבירם. ‬
  ‫ כרך 26, תשנ"ט: ספר פרנק מור קרוס. ‬
  ‫ כרך 27, תשס"ג: ספר חיים ומרים תדמור. ‬
  ‫ כרך 28, תשס"ח: ספר טדי קולק. ‬
  ‫ כרך 29, תשס"ט: ספר אפרים שטרן. ‬
  ‫ כרך 30, תשע"ב: ספר אמנון בן-תור. ‬
  ‫ כרך 31, תשע"ה: ספר אהוד נצר. ‬
  ‫ כרך 32, תשע"ו: ספר יוסף נוה. ‬
  ‫ כרך 33, תשע"ח: ספר לורנס א’ סטייגר. ‬
  ‫ כרך כה מכיל תוכן כרכים א-כה. ‬
‫ נושא אישי: ‬   ‫  שובה, משה.
  ‫  ליף, זלמן.
  ‫  קסוטו, משה דוד.
  ‫  בן-צבי, יצחק.
  ‫  מזר, בנימין.
  ‫  נרקיס, מרדכי.
  ‫  מאיר, לאון אריה.
  ‫  סוקניק, אליעזר ליפא.
  ‫  אולבריט, וילים פוקסול.
  ‫  שזר, שניאור זלמן.
  ‫  דוניבסקי, עמנואל.
  ‫  גליק, נלסון.
  ‫  שטקליס, משה.
  ‫  גינזברג, חיים אריה.
  ‫  אהרני, יוחנן.
  ‫  אורלינסקי, צבי מאיר.
  ‫  ברור, אברהם יעקב.
  ‫  אביגד, נחמן.
  ‫  אבי-יונה, מיכאל.
  ‫  ידין, יגאל.
  ‫  עמירן, רות.
  ‫  עמירן, דוד.
  ‫  בירן, אברהם.
  ‫  מלמט, אברהם.
  ‫  אבירם, יוסף.
  ‫  קרוס, פרנק מור
  ‫  תדמור, חיים
  ‫  תדמור, מרים
  ‫  קולק, טדי.
  ‫  שטרן, אפרים
  ‫  בן-טור, אמנון
  ‫  נצר, אהוד.
  ‫  נוה, יוסף
  ‫  סטיגר, לורנס א
‫ נושא תאגיד ‬   ‫  ישראל -- עתיקות -- כתבי עת.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה.
ISSN:    0071-108X
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record