לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000533294
‫ סימן מכון: ‬   F 22974
‫ מספר כ"י: ‬   1161
‫ מחבר: ‬   ‫  לוריא, יצחק 1534-1572
‫ כותר: ‬   ‫ עמודי עולם / פי’ מהרח"ו ז"ל. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה י"ח. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ איטליה, מאה י"ח ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ קיד-קמד, קמז-קמח, [5] ד’ [=38 ד’] ;  21 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ כותר התחל על רקע מעוטר בוורוד ושחור. ‬
  ‫ פרוש על לקוטים מהזהר, עם הפנים קטעים קטעים.. ‬
  ‫ כולל פרושים משל האר"י ופרושים נוספים על פי קבלת האר"י. הפרוש מיוחס בראשו להרח"ו, אך בסופו (38ב): "עד כאן ספר עמודי עולם אני חיים בן מש[ה]". ‬
  ‫ לשאלת המחבר ראה קטלוג אביבי, אהל שם, מס’ 161. ‬
  ‫ בדף 39א (בכתיבה מאוחרת): "ייחוד אחר הרח"ו" וסגולה נגד הפלות. ‬
  ‫ בדף 39ב: קטע "נעתק מספר הקנה זלה"ה [כך!] במצות מילה ושופר מפי הרב חיים ויטאל זלה"ה" הסוף חסר. ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 161. ‬
  ‫ פליאוגרפיה: דפים קיד-קכג: קונטרס על נייר מעולה. סימן מים: כוכב על עוגן? טקסט הזהר כפנים.  דפים קכד-קמז: קונטרס על נייר דק יותר וחלק יותר. סימן מים: לב בין ענפים. הטקסט אינו מובלט. בראש דף קכח הכתיבה מתחלפת, וכך כמה פעמים. החל מדף [35] נייר שונה, כהה (35-36). ‬
  ‫ פליאוגרפיה: עד חום ממש (37-39). נראה שבעת הצילום ובעת הקיטלוג ב’אהל שם’ היה דף נוסף אחרי דף קמח (מוספר 34) והוא חסר עכשיו. ‬
  ‫ מוזכר: ויטל, חיים בן יוסף (מיוחס לו). ‬
  ‫ מצב ספר: כתב היד אינו כרוך ונמצא במעטפה. ארבעת הדפים האחרונים, ובעיקר 3 האחר’) חתוכים לגמרי בכל השוליים וחסר מהם טקסט. כמו כן הנייר מאד מאד שביר וחום. לשיקום וכריכה (חצי עור + בד). ‬
  ‫ כתבי יד שמהם חסרים דפים או נוספו דפים שאינם שייכים. ‬
‫ קולופון: ‬   ‫ בשולי דף 39א: "נשלמתי אני הסופר זה אליהו בן כהה"ר יונה בן בנו של מ’ משה" ‬
‫ נושא: ‬   ‫  זהר. לקוטים. -- באורים
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1500‏-1660
   Jewish decoration and ornament
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620
  ‫  אליהו בן יונה בן משה, (מעתיק)
‫ אוסף: ‬   îåñéåó 651 Moussaieff 156
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record