לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000532570
‫ סימן מכון: ‬   F 22964
‫ מספר כ"י: ‬   1148
‫ מחבר: ‬   ‫  סידור. תל"ט. מזרח
‫ כותר: ‬   ‫ סדור האר"י / להרב המקובל הא-להי כמהר"ח הכהן ז"ל תלמיד... כמה"ר חיים ויטאל ז"ל תלמיד... האר"י זלה"ה". ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ תל"ט. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ מזרח, תל"ט ‬
  ‫ מזרח, מאה י"ז ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ טז, יח-נו, נד-קטז, קיח-רטז, ריח-רנט, [1], דף רס ד’ [=258 ד’] ;  16 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ בעריכת חיים בן אברהם הכהן, מארם צובא, ועם הקדמתו. ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 148. ‬
  ‫ כרוך בכריכה מתקפלת בעלת 5 חלקים (כדוגמת הכריכות הערביות) שלא נועדה לכתב יד זה: הגב חודש, כנראה במאה הי"ט), אך החלק המיועד לכסות את הספר בצד המקביל קטן יותר, ואי אפשר "לסגור" אותה. הכריכה מעוטרת בהטבעות זהב מזרחיות. ‬
  ‫ פליאוגרפיה: שער מעוטר בציור בזהב ואדום. כל עמוד מעוטר במסגרת זהב ושחור. מסגרות ריקות לעוד 2 עמודים בסוף כה"י. ‬
  ‫ מצב ספר: כללית במצב טוב. מעט כתמים ומעט חורי עש. צריך לתפור את הקונטרס האחרון ולשמר את הכריכה היפה. ‬
  ‫ בשער: "נכתב על ידי הקטן אליהו חיים בכה"ר יצחק ערוך נרו כיום יאי’". ‬
  ‫ קולופון: "תושלב"ע שנת התטל ליצירה [תל"ט]". ‬
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1500‏-1660
   Kavvanot (Cabala)
  ‫  עטורים של ספרים וכתבי יד יהודיים
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  חיים בן אברהם, הכהן, מארם צובה, 1585?-1655?, עורך
  ‫  ערוך, אליהו חיים בן יצחק, (מעתיק)
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ סדור עם כוונות האר"י ‬
  ‫ סדר התפלה ‬
‫ אוסף: ‬   ffeiassuoM 641 מוסיוף 146
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ מזרחית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record