לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000531709
‫ סימן מכון: ‬   F 22983
‫ מספר כ"י: ‬   1139
‫ כותר: ‬   ‫ קבץ פרושי הזהר / פי’ התיקונים מהרב זלה"ה. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה י"ח. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ מזרח, מאה י"ח ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ ס, [8] ד’ ;  22 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 139. ‬
  ‫ פליאוגרפיה: הערות אין ספור בשוליים, בכתב גדול אך קשה לקריאה, במיוחד בשולי פירוש ה’ספרא דצניעותא’. ‬
  ‫ מצב ספר: מצב מצויין. תפירה טובה. כריכת עור + קרטון חלק. רק ניירות ביטנה. ‬
  ‫ כותר התחל: פרוש הענין הזה כי אליהו ז"ל בא לומר. ‬
  ‫ כותר התחל: פתח אליהו ואמר... פרוש הענין הזה כי אליהו ז"ל בא לומר. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ התכן: ‬
  ‫ [1]. ס הדפים: "פירוש התיקונים מהרב זלה"ה" פותח: "פתח אליהו ואמר ... פי’ הענין הזה כי אליהו ז"ל בא לומר". פרוש זה נמצא גם בכתבי יד בר אילן 1138 (ראה שם), ירושלים 86 Oct. ובכתבי היד באוקספורד 1758 ו-1759. בלתי שלם. עם הגהות בשוליים. לפי השערת י’ אביבי, ‬
  ‫ ייתכן שהמחבר הוא יוסף אבן טבול (ראה בקטלוג אהל ש"ם, מס’ 138) ‬
  ‫ [2]. דפים 61-:68 פרוש ספרא דצניעותא, מאת ר’ יששכר בער איילנבורג (ששמע את הפרוש על פה מפי ר’ ישראל סרוק). בלתי שלם. כולל רק מפרק ב עד אמצע פרק ה. על החבור ראה: ג’ שלום, ציון ב (ת"ש), עמ’ 224 ו-227, וכן י’ אביבי, עלי ספר יא (תשמ"ד), עמ’ 115-118 ‬
‫ נושא: ‬    Tikune ha-Zohar -- Commentaries
   Sifra di-zeniuta -- Commentaries
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1500‏-1660
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  אבן טבול, יוסף, (מחבר משוער)
  ‫  אילנבורג, יששכר בר בן ישראל, 1570 בערך-1623
  ‫  סרוק, ישראל
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ פרוש תקוני הזהר ‬
  ‫ פרוש ספרא דצניעותא ‬
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ מזרחית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record