לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000531637
‫ סימן מכון: ‬   F 22975
‫ מספר כ"י: ‬   1135
‫ מחבר: ‬   ‫  לונזנו, מנחם בן יהודה די, מחבר
‫ כותר: ‬   ‫ פרוש מאמרים בזהר / מנחם בן יהודה די לונזאנו זלה"ה. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה ט"ז. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ מזרח, מאה ט"ז ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ יא-יד, דף יו [=5 ד’] ;  22 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ אוטוגרף חתום בסופו ע"י המחבר: "המעט אשר הבינותי כתבתי מנחם בן יהודה די לונזאנו זלה"ה". ‬
  ‫ כולל פרוש חמשה מאמרים בזוהר: [א]. בדף יא ע"א: "סופו של פירוש... ונפקו זיקי בוצינן דכתרין...". לא נדפס בזהר מנטובה. - [ב]. דפים יא ע"א-יג ע"א: "בריש הורמנותא דמלכא...". זהר קרמונה ע’ א ; זהר מנטובה ח"א דף טו. - [ג]. בדף יג: "בטמירו דטמירין". זהר. ‬
  ‫ קרמונה ח"א עמ’ קכ-קכא ; זהר מנטובה ח"ב ד’ סח ע"ב. - [ד]. בדפים יג ע"ב-יד ע"ב: "מתניתין בטנירו וכו בבתוב בדפוס קרימונא בפ’ בראשית עמוד עב". המאמר לא דפפס בזהר מנטובה. - [ה]. דף יו: "שיר השירים דף ד’ בשעתא..." נדפס ב’זהר חדש’ על שיר השירים דף ד ע"א. ‬
  ‫ הוזכר ע"י רונית מרוז,במאמר ’חיבורים לוריאניים קדומים’ בתוך: ’משואות; מחקרים בספרות הקבלה’, עמ’ 331 הערה 1. ‬
  ‫ החבור נדפס מכ"י זה, ע"י י’ אביבי, בנספח לקטלוג ’אהל ש"ם’, ע’ 217-242. ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 135. ‬
  ‫ מצב ספר: מצויין. כרוך בכריכת קרטון פשוטה. לכרוך בעור. לבדוק את סימני המים לפני הכריכה. ‬
  ‫ אוטוגרף: לונזנו, מנחם בן יהודה די. ‬
‫ נושא: ‬    Zohar -- Commentaries
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1500‏-1660
‫ אוסף: ‬   ffeiassuoM 751 מוסיוף 157
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ ספרדית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record