לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000469965
‫ סימן מכון: ‬   F 22961
‫ מספר כ"י: ‬   1226
‫ כותר: ‬   ‫ סגלות, רפואות וקמעות. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה י"ט. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ אירופה המזרחית, מאה י"ט ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ [84] ד’ :  סירטוטים קבליים ;  34 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ בסדר א"ב, בעברית וביידיש. ‬
  ‫ המלקט מזכיר "קבלה מהרב כהן צדק" (6ב), "בשם הגאון מ"ו נפתלי כץ" (7ב), "מכתיבת יד... ר’ אליעזר בן יהודא אשר קבלת מר"י [יהודה] חסיד ז"ל אשר קבלת מרבינו קלונימוס הזקן משפירא בן ר"א הגדול מורצפוך בן ר’ יצחק ז"ל" (11א),. ‬
  ‫ "מכתבי האר"י ז"ל" (20ב ועוד), "כ"ד הילל הקטן זלה"ה" (45א ועוד), "בשם הרמב"ן" (67א), "קבלה מר’ יצחק נתנאל דבר פלא מענייני השדים" (70א), "וזה הסוד הוא סוד מר’ יצחק שידא" (70ב). ‬
  ‫ כולל "בקשה להיתוך עופרת מרבו של רש"י ז"ל" (45א). ‬
  ‫ בדף 15ב המלקט כתב "ובלשון רוסיא". ‬
  ‫ בסוף כה"י, בכתיבה מאוחרת יותר" "מה סיפר המגיד למהרי"ט ינוצק [צ"ל: מהר"י טיטצק]זצוק"ל על דבר שמות נהרות גן עדן וסגולתם" עם שינויים מהנדפס ע"י ג’ שלום "המגיד" של ר’ יוסף טאיטאצאקו, ספונות יא (תשל"ח), עמ’ צה-צז,. ‬
  ‫ וראה מ’ אידל, עיונים בשיטת בעל "ספר המשיב", ספונות יז (תשמ"ג), עמ’ 187. ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 226. ‬
  ‫ בעלים: ציוני בעלים (בדף [1]): "שייך להרב המפורסם מו"ה ארי’ ליב מץ דק"ק באכר(?)אוסף", "שייך להרב המפור[סם]... גינצבורג", "דובער הורוויץ הלוי ז"ל", "הרב מו"ה אברהם הלוי", "אברהם בן דבר", "שלמה מוסאיוב פה ירושלים ת"ו". ‬
  ‫ פליאוגרפיה: במספר מקומות נוספו סגולות בכתיבה מאוחרת יותר. ‬
  ‫ מוצא: גינצבורג,  (בעלים). ‬
  ‫ מוצא: הורוביץ, דב בר (בעלים). ‬
  ‫ מוצא: הורביץ, אברהם בן דב בר, הלוי (בעלים). ‬
  ‫ מוצא: מוסיוף, שלמה בן יעקב (בעלים). ‬
  ‫ מוזכר: כ"ץ, נפתלי (מוזכר). ‬
  ‫ מוזכר: לוריא, יצחק (אר"י) (מוזכר). ‬
  ‫ מוזכר: יהודה בן שמואל, החסיד (מוזכר). ‬
  ‫ מוזכר: אליעזר בן יהודה, מגרמיזא (מוזכר). ‬
  ‫ מוזכר: יצחק נתנאל (מוזכר). ‬
  ‫ מוזכר: קלונימוס, חסיד (מזוכר). ‬
  ‫ מוזכר: שידא, יצחק (מוזכר). ‬
‫ נושא: ‬    Amulets (Judaism)
  ‫  סגלות ורפואות
‫ נושא: ‬   ‫  רפואה מסרתית
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ ארבע נהרות ‬
‫ אוסף: ‬   îåñéåó 341 Moussaieff 143
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ אשכנזית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record