לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000469963
‫ סימן מכון: ‬   22959
‫ מספר כ"י: ‬   1225
‫ כותר תקני: ‬   ‫ סגלות ורפואות וקמעות ‬
‫ כותר: ‬   ‫ ספר סגולות ורפואות וקמיעות ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה י"ח-י"ט ‬
‫ מקום: ‬   ‫ פולין, מאה י"ח-י"ט ‬
  ‫ אירופה המזרחית, מאה י"ח-י"ט ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ [56, 58-76 ד’ [=75 ד’]  סרטוטים קבליים  22 ס"מ ‬
‫ הערה: ‬   ‫ סגלות, קמעות, רפואות ומזלות. ‬
  ‫ רובו בעברית וביידיש. ‬
  ‫ כולל גורלות אחיתופל (דפים 13ב-17ב), ובו לוח צ שאלות ו-צ תשובות, "סדר המזלות שברקיע" (53א). מביא "בשם ר"א מגרמייזא ז"ל" (60א), "האר"י ז"ל בקונטרס שלו הנקרא פלאות רבות" (76ב).. ‬
  ‫ בדף 27א קטע בפולנית, בדפ’ 41ב ו-42ב-43א כתיבת הא"ב באותיות לטיניות, ובדף 47ב-48א ועוד בערבית (אותיות ערביות). ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 225. ‬
‫ בעלים: ‬   ‫ ציון בעלים (דף 4א): "מנחם הנקרא מן בן ברוך... ממינסק" ‬
‫ כתיבה ‬   ‫ כתיבות אשכנזיות שונות ‬
‫ שפה נוספת: ‬   ‫ יידיש ‬
  ‫ פולנית ‬
  ‫ ערבית ‬
  YID
  POL
  ARA
‫ פליאוגרפי ‬   ‫ הדפים בסוף כה"י פגומים וחסרים ‬
‫ נושא: ‬   ‫  רפואה עממית
  ‫  קמעות ושמירות
  ‫  סגלות ורפואות
  ‫  סרטוטים קבליים
‫ נושא אודות ‬   ‫  פלאות רבות (מוזכר)
‫ מוזכר: ‬   ‫ אלעזר בן יהודה מגרמיזא (מוזכר) ‬
‫ מקום נזכר: ‬   ‫ מינסק Minsk ‬
‫ אוסף: ‬   îåñéåó 141 Moussaieff 141
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record