לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000469962
‫ סימן מכון: ‬   F 22962
‫ מספר כ"י: ‬   1224
‫ כותר: ‬   ‫ סגלות וקמעות. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה י"ח-י"ט. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ אירופה, מאה י"ח ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ 20 דף :  סרטוטים קבליים ;  21 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ בעברית וביידיש. ‬
  ‫ לא שלם. ‬
  ‫ המלקט מביא משם "לנכפה... מגדולי עולם... מהרב ר’ יואל [בעל שם?] ורבי אלי’ המקובל הגדול" [=אליהו בעל שם?] (10א), "ספר... שנקרא דרך חיים הביא כמה סגולות שהוא קרוב לאמת" (12א), ובמקום אחד הוא מעיר "נסיתי בזה והוא בדוק" (11ב). ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 224. ‬
  ‫ פליאוגרפיה: במספר כתיבות. אולי כרוך שלא כסדרו. ‬
  ‫ מוזכר: הלפרין, יואל בעל שם (ממנו). ‬
  ‫ מוזכר: אליהו בעל שם (ממנו). ‬
  ‫ מצב ספר: לא כרוך. לשקם לתפור לכרוך בבד. ‬
‫ נושא: ‬    Amulets (Judaism)
  ‫  סגלות ורפואות
‫ אוסף: ‬   îåñéåó 441 Moussaieff 144
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ אשכנזית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record