לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000469956
‫ סימן מכון: ‬   F 23036
‫ מספר כ"י: ‬   1221
‫ מחבר: ‬   ‫  יעקב בן מרדכי, מפולדא
‫ כותר: ‬   ‫ שושנת יעקב : "ספר שושנת יעקב" מאת "יעקב הקטן בהר"ר מרדכי זצ"ל ממגורשי פולד". ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ תרל"ג (1872). ‬
‫ מקום: ‬   ‫ [בוכרה], תרל"- ‬
  ‫ מזרח, מאה י"ט ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ א-סד, סו-פז, [1], קג-קד, קח-קט ד’ [=91 ד’]  איורים ;  14 X 22 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ מועתק מדפוס אמסטרדם, תס"ו. ‬
  ‫ חכמת היד ועניני אסטרולוגיה. ‬
  ‫ בלתי שלם (נתלשו דפים רבים אחרי דף פז, 3 דפים אחרי דף קד ולפחות דף 1 בסוף). ‬
  ‫ בדפים 85ב-92ב: לקוטים שונים, בין השאר מ"שער הגלגולים" וקמעות. ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 221. ‬
  ‫ בעלים: בסוף על נייר הבטנה: "שלמה בן יעקב" באותיות אדומות גדולות; מתחת לזה: "אני הצעיר דוד בן יעקב מוסא". בראש חותמת: "משה [?] ברוך בן יעקב מוסא". ‬
  ‫ פליאוגרפיה: כתב היד נכתב החל מהכריכה למטה, כמו בפנקס רשומות. נתלשו דפים רבים אחרי דף פז, 3 דפים אחרי דף קד ולפחות דף 1 בסוף. נכתב על דף של פנקסי חשבונות מסורטט באדום. ‬
  ‫ מוצא: מוסיוף, שלמה בן יעקב (בעלים). ‬
  ‫ מוצא: מוסיוף, דוד בן יעקב (בעלים). ‬
  ‫ מוצא: מוסיוף, משה ברוך בן יעקב (בעלים). ‬
  ‫ מצב ספר: מצב טוב. כריכת קרטון מקושטת. להחליף גב + קופסה. ‬
  ‫ רשימות משפחתיות. לידות (תרל"ג). ‬
  ‫ קולופון (דף 85א): "זה הספר שלי וכתיבת ידי הוא אני שלמה בן יעקב בן משה [מוסיוף] בן יעקב..." וגם: "בשנת התרל"ג לחדש תשרי יב בו... נולד רב חסדא בני...". המעתיק חותם גם: "שלמה בן ימוסא". ‬
‫ נושא: ‬    Palmistry
   Physiognomy
   Astrology
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  מוסיוף, שלמה, 1852-1922, (מעתיק)
‫ אוסף: ‬   îåñéåó 022 Moussaieff 220
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ מזרחית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record