לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000469952
‫ סימן מכון: ‬   F 22842
‫ מספר כ"י: ‬   1220
‫ כותר: ‬   ‫ ס’ גורל החול. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה י"ט. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ מזרח, מאה י"ט ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ [1], ז, ט-כה, כז-סט, [14] ד’ [=82 ד’] ;  22 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 220. ‬
  ‫ בעלים: חותמות רבות של הר’ "שלמה מוסאיוב בירושלם" ושל Shlomo Moussaieff. ‬
  ‫ מוצא: מוסיוף, שלמה בן יעקב (בעלים). ‬
  ‫ מוצא: מוסיוף, שלמה בן רחביה (בעלים). ‬
  ‫ מצב ספר: מצב טוב. תחילה וסוף אינם תפורים. כתב היד אינו כרוך. לכרוך: גב עור + בד. ‬
  ‫ מקום נזכר: בצרה Basra. ‬
  ‫ קולופון (81א): "כך דברי הקטן יעקב בכמ"ר משה יעקב שלמה דוד יצ"ו ממדינת בצרא". ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ התכן: ‬
  ‫ [1]. דפים 1-" :68ספר גורל החול" "של אברהם בן עזרא ז"ל" ‬
  ‫ [2]. דפים [69-82]: שושנת יעקב, מאת יעקב בן מרדכי, עם הוספות על הדפוסים: "חכמת הפרצוף מועתק מס’ ח’ שלמה בן צבי הירש בוטריל" (71ב-72א) ו"סדר הרפפות העתקתי אותה מספר דפוס מח’ שלמה בוטריל" (81ב-82א), וקטעים נוספים ‬
‫ נושא: ‬    Choice by lot
   Astrology
   Palmistry
   Physiognomy
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  אבן עזרא, אברהם בן מאיר, 1089-1164, (מיוחס לו)
  ‫  יעקב בן מרדכי, מפולדא
  ‫  בוטריל, שלמה בן צבי הירש
  ‫  יעקב בן משה בן יעקב, (מעתיק)
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ גורל החול ‬
  ‫ שושנת יעקב ‬
  ‫ חכמת הפרצוף ‬
  ‫ סדר הרפפות ‬
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ קבץ ‬
‫ אוסף: ‬   îåñéåó 410 Moussaieff 014
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ מזרחית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record