לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000469944
‫ סימן מכון: ‬   F 23005
‫ מספר כ"י: ‬   1217
‫ מחבר: ‬   ‫  אבן סינא, אלחסין בן עבדאללה, 980-1037
‫ כותר: ‬   ‫ הקאנון. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה י"ד-ט"ו. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ ספרד, מאה י"ד-ט"ו ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ ל-מט, נב-קטז, קכב-קכז, קכט-קפה, קצו-רה, רז-רי, ריג-רכד, [20] ד’ [=196] ד’ ;  29 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ בלתי שלם. מתחיל ב’אופן יד’ מאמר רביעי ומגיע עד ’אופן כב’ מאמר שני, פרק ה, ובאמצעו חסרים דפים אחדים. האופן נקרא בכתב יד זה "ענף". ‬
  ‫ בתרגום נתן המאתי. ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 217. ‬
  ‫ בעלים: חותמות Shlomo Moussaieff. ‬
  ‫ פליאוגרפיה: על קלף. בדפים סז-סח, קיו ו-קכג נחתכו השוליים לצורך כתיבת תפילין ומזוזות. דף צו קרוע וחסר. דפים רבים, בעיקר החל מדף קלח, נפגעו מעובש בחלק העליון של כתב היד. ב[20] הדפים האחרונים לא ניתן לקרוא את סימני הדפים. ב-[10] הדפים האחרונים חסר טקסט. תיקונים. ‬
  ‫ פליאוגרפיה: ישנים בקלף לחיזוק. ‬
  ‫ מוצא: מוסיוף, שלמה בן רחביה (בעלים). ‬
  ‫ מצב ספר: פגיעה קשה מפטריות ועש. לנסות לטפל. כריכה פשוטה עם גב עור. לכרוך בעור. ‬
  ‫ כתבי יד כתובים על קלף. ‬
  ‫ נושא ישן: רפואה.. ‬
‫ נושא: ‬    Medicine
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  נתן, המאתי
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ קאנון (ספר ג’) ‬
‫ אוסף: ‬   îåñéåó 981 Moussaieff 189
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ ספרדית ביותר מכתיבה אחת ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record