לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000469935
‫ סימן מכון: ‬   F 22925
‫ מספר כ"י: ‬   1213
‫ מחבר: ‬   ‫  מוסיוף, שלמה, 1852-1922, מחבר
‫ כותר: ‬   ‫ פנקס לקוטים בקבלה. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה י"ט-כ’. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ ירושלים, מאה י"ט-כ’ ‬
  ‫ מזרח, מאה י"ט-כ’ ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ [1], ט, דף יט, כה-כו, דף לא, לז-לט, דף נ, נה-נו, נח-סד, דף ע, דף עג, דף עט, דף פה, דף צא, קג-קו, דף קט, קכא-קכג, קכו-קמא, קמד-קמז ד’ [=61 ד’] ;  30 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ אוטוגרף. ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 213. ‬
  ‫ פליאוגרפיה: כתוב על פנקס חשבונות (דפים משובצים בדפוס). ‬
  ‫ מצב ספר: מצב מצויין. כריכת קרטון אוריגינלית בלויה בקצוות. לשמר. ניירות ביטנה ורודים. ‬
  ‫ אוטוגרף: מוסיוף, שלמה בן יעקב. ‬
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1660-
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ לקוטים בקבלה ‬
‫ אוסף: ‬   îåñéåó 401 Moussaieff 104
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ מזרחית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record