לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000469934
‫ סימן מכון: ‬   F 22924
‫ מספר כ"י: ‬   1212
‫ מחבר: ‬   ‫  מוסיוף, שלמה, 1852-1922, מחבר
‫ כותר: ‬   ‫ פנקס לקוטים בקבלה. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה י"ט-כ’. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ מזרח, מאה י"ט-כ’ ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ [1], ט, דף טו, דף כה, כח-ל, דף לג, מח-נב, דף סב, דף סו, דף סט, דף עב, דף עו, דף פא, דף פד, דף צד, דף צו, קד-קיב, קכב-קכה ד’ [=42 ד’] ;  25 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ על שמות הקדש בסדר א"ב. ‬
  ‫ בדף קכד: רשימת "סידורים של כתבי יד עפ"י הרש"ש", המכילה 18 כתבי יד, וכמעט כולם נמצאים באוסף מוסיוף. ‬
  ‫ אוטוגרף. ‬
  ‫ אביב"י מציין שהמקור אבד!. ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 212. ‬
  ‫ פליאוגרפיה: על נייר מאוחר מאד של פנקסי הנהלת חשבונות, מודפס באדום ושחור. ‬
  ‫ מצב ספר: נפרד לגמרי מהכריכה ההרוסה (קרטון). הקונטרסים תפורים, חוץ מקונטרס ראשון. לתפור ולכרוך. בבד. ‬
  ‫ רשימות ספרים (מוסיוף, שלמה בן יעקב). ‬
  ‫ אוטוגרף: מוסיוף, שלמה בן יעקב. ‬
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1660-
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ לקוטים בקבלה ‬
‫ אוסף: ‬   îåñéåó 301 Moussaieff 103
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ מזרחית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record