לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467899
‫ סימן מכון: ‬   F 22858 (G)
‫ מספר כ"י: ‬   1208
‫ מחבר: ‬   ‫  פאפו, מנחם בן אליעזר
‫ כותר: ‬   ‫ ספר המאמרים / מנחם פאפו בן פלא [=אליעזר פאפו, מחבר ’פלא יועץ’]. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה י"ט. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ מזרח, מאה י"ט ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ [1], תסו ד’ ;  23 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ לקט מאמרים, רובם לקוטים מספרים שונים בטבע, קבלה, פילוסופיה, דרוש וכו’, על כל הקשור למונחים קול ורוח. כולל עניני מוסיקה וכלי נגינה, שופר, רעמים ורעשים, אויר רוחות ושדים וכו’. בראשו מאמר על צרוף האותיות. ‬
  ‫ המחבר היה ממקובלי קהלת בית אל בירושלים. ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 208. ‬
  ‫ פליאוגרפיה: על נייר מכונה. ‬
  ‫ מצב ספר: מצב מצויין. כרוך בכריכת עור אדומה ישנה. הגב פגום: לשקם + מספר ושם. ‬
  ‫ צרופי שמות (קבלה). ‬
  ‫ נגון. ‬
  ‫ קולות. ‬
‫ נושא: ‬    Jewish philosophy
  ‫  קבלה -- 1660-
   Jewish sermons
   Science
   Spirits
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ מאמרים על הקולות והרוחות ‬
‫ אוסף: ‬   îåñéåó 030 Moussaieff 030
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ מזרחית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record