לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467896
‫ סימן מכון: ‬   F 22861
‫ מספר כ"י: ‬   1206
‫ כותר: ‬   ‫ קבץ בקבלה. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה י"ט. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ מזרח, מאה י"ט ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ ד, [5-21], נ, [72-78], [79-82] ד’ :  סרטוטים קבליים רבים ;  23 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 206. ‬
  ‫ בעלים: חותמות רבות: "Shlomo Moussaieff". ‬
  ‫ שנת בעלות: 1831. ‬
  ‫ פליאוגרפיה: כתב היד נכתב בארבע כתיבות שונות, על נייר מכונה מאוחר. ‬
  ‫ מוצא: מוסיוף, שלמה בן רחביה (בעלים). ‬
  ‫ מוזכר: קורדובירו, משה. אלימה. ‬
  ‫ מצב ספר: תפירה רופפת בעקר באמצע הספר. גב עור + קרטון במצב דו טוב. יצטרכו לכרוך מחדש בגלל התפירה. ‬
  ‫ מקום נזכר: ירושלים. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ התכן: ‬
  ‫ [1]. דפים 1-" :4פי’ ספר ברית מנוחה להר’ הק’ האר"י ז"ל מכ"י מהרח"ו ז"ל. עין הסוד...". אך הוא קצור ס’ אלימה להרמ"ק, על "עין חצור"! הסוף חסר ‬
  ‫ [2]. דפים [5-21]: "שורשי השמות אשר אספתי ולקטתי והעתקתי אני ידידיא רפאל אבואלעפייא אשר יצקתי מים ע"י הרב... ר"א שלום מזרחי דידיע שרעבי, והיה זה בשנת תקצ"א ליצירה בעיה"ק ירושלים. ורובו מועתק משרשי השמות להרמ"ז. נראה שחלק זה של כה"י הועתק ע"י הבעלים של ‬
  ‫ כתה"י, ר’ שלמה מוסיוף ‬
  ‫ [3]. נ, [72-82] הדפים: המשך ’שרשי השמות’: קמיעות, שמירות והשבעות בסדר א"ב של נושאים, גם על דרך הקבלה המעשית. עם סרטוטים קבליים רבים. בכתיבה שונה. בסופו הוספות בכתיבה אחרת ‬
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1500‏-1660
  ‫  קבלה -- 1660‏-
  ‫  קבלה מעשית
   Amulets (Judaism)
   Magic
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  אבולעפיה, ידידיה רפאל, 1807-1869
  ‫  ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620
  ‫  זכות, משה בן מרדכי, 1620?-1697
  ‫  שרעבי, שלום בן יצחק מזרחי, 1720-1777
  ‫  מוסיוף, שלמה, 1852-1922, (מעתיק)
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ אלימה. קיצורים ‬
  ‫ עין חצור ‬
  ‫ עין הסוד ‬
  ‫ שרשי השמות ‬
‫ אוסף: ‬   îåñéåó 430 Moussaieff 034
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ מזרחית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record