לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467886
‫ סימן מכון: ‬   F 22877
‫ מספר כ"י: ‬   1202
‫ כותר: ‬   ‫ קבץ בקבלה. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה י"ט. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ מזרח, מאה י"ט ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ [1], קמז ד’ ;  18 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 202. ‬
  ‫ פליאוגרפיה: בכתיבות מזרחיות שונות. ‬
  ‫ מצב ספר: מצב טוב מאד. מעט חורי עש לא משמעותיים. כריכת גב עור + נייר שיש +פינות עור. ‬
  ‫ כותר התחל: צריך להבין אם הכלים די"ס האלו דזו"ן הם. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ התכן: ‬
  ‫ [1]. דפים א-טו ע"א: חדושים על ספר ’עץ חיים’ לר’ חיים ויטל. בראשו בכתיבה אחרת: "זה הועתק מכ"י הרב החסיד הר’ יעקב הכהן". מפתחות לחידושים אלה נמצאים בדף קמז ע"א בסוף הקובץ ‬
  ‫ [2]. דפים ט"ו ע"ב-כח: סדר כוונת הרש"ש. בראשו: "אתחיל לבאר סדר כוונת התפי’ שסידר ה’ החסיד ר’ שר שלום, כוונות שאינם כתובים בש’ הכוונות מקום מוצאם כפי ידי יד כה"ה". אותו חבור נמצא גם בכ"י מוסאיוף 201, דפים 1-11. החיבור גם בכ"י 1201 דפים [1-11] ‬
  ‫ [3]. דפים כ"ט-לו:לקוטים מ’דרך עץ חיים’. פותח: "איזה חידושים המפוזרים בעץ חיים". אותו חבור נמצא בכ"י 1201, בדפים [12-16] ‬
  ‫ [4]. דפים ל"ז-קא: חדושים מפוזרים בשמונה שערים. מסודרים בסדר א"ב. בדפים צט-קב: לקוטים נוספים בסדר א"ב חדש, רק אותיות א ו-ב. אותו חבור עד דף צח נמצא בכ"י 1201, דפים [17-63] ‬
  ‫ [5]. דפים ק"ג-קלד: תפלות וכונות כולל בין השאר: כוונות לעצירת המגפה, סדר בקשת מחילה מהנפטרים, כוונת שלוח הקן על פי הרש"ש ותפלת ראש השנה ותקיעת שופר מסדור הרש"ש. בדפים קיט-קלד ע"א: דרוש בקבלת הרש"ש, פותח: "צריך להבין אם הכלים די"ס האלו דזו"ן הם..." ‬
  ‫ [6]. דפים קלה-קלו: לקוטים מ’שער רוח הקדש’. כולל: כוונות שק ואפר ‬
  ‫ [7]. דפים קלז-קמז: חדושים על שמונה שערים לר’ אברהם שלום שרעבי. בראשו: "העתק מכ"י הרב דב"ש [=דברי שלום] ז"ל". המחבר הוא נכדו של הרש"ש. בסוף מפתחות לחלק [1] ‬
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1500-1660
  ‫  קבלה -- 1660-
   Epidemics -- Prayers and devotions
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  יעקב, הכהן
  ‫  שרעבי, שלום בן יצחק מזרחי, 1720-1777
  ‫  ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620
  ‫  מזרחי, רפאל אברהם שלום, 1775-1826
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  תפלות. חולים ומתים
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ פרוש על כוונות התפלה של הרש"ש ‬
  ‫ דרך עץ חיים ‬
  ‫ חדושים מפוזרים בשמונה שערים ‬
  ‫ שמונה שערים ‬
  ‫ סדור הרש"ש ‬
  ‫ סדר שאלת מחילה וסליחה וכפרה ‬
  ‫ תפלות וכונות ‬
  ‫ שער רוח הקדש ‬
  ‫ כונות שק ואפר ‬
  ‫ חדושים על שמונה שערים ‬
‫ אוסף: ‬   ffeiassuoM 250 מוסיוף 052
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ מזרחית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record