לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467851
‫ סימן מכון: ‬   22991
‫ מספר כ"י: ‬   1199
‫ מחבר: ‬   ‫  תיקונים. תקונים שונים
‫ כותר: ‬   ‫ סדר פדיון. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה י"ט. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ מזרח, מאה י"ט ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ [1], כא-קג ד’ ;  21 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ כולל: סדר פדיון על חולים ויולדות וצרות, תקון חצות, יחודים להוציא רוח רע ובמגיפה, יחודים ולקוטים שונים. דף פו ע"א: "מה שספר המגיד למוהר"י טיטצק זצק"ל על דבר שמות נהרות גן עדן וסגולתם" ממחבר ’ספר המשיב’. ‬
  ‫ על חיבור זה, ראה: ג’ שלום, "ה’ מגידי של ר’ יוסף טאיטאצאק", בתוך ’ספונות’ יא (תשל"א), עמ’ צה-צז, וראה: מ’ אידל, עיונים בשיטת בעלי ספר המשיב, בתוך ’ספונות’ יז (תשמ"ג), עמ’ 187. ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 199. ‬
  ‫ בעלים: בראש כתב היד, הערות בעלים: "מה אני נסים ענ"י יצ"ו" ו"שלמה מוסא בוכארי". ‬
  ‫ פליאוגרפיה: בדף לפני השער (פגום ומודבק בחלקו לכריכה: יחודים כתובים בעיפרון. ‬
  ‫ מצב ספר: מצב כללי טוב. התפירה רופפת בקונטרס הראשון. כריכת חצי עור + קרטון במצב די רע. לתפור ולכרוך (עור + בד). ‬
  ‫ נושא ישן: קבלה <=06> - 1660‏-. ‬
  ‫ נושא ישן: קבלה <=05> - 1500‏-1660. ‬
  ‫ נושא ישן: כונות (קבלה). ‬
‫ נושא: ‬    Cabala -- 1677-1800
   Cabala -- 1570-1676
   Cabala -- To 1570
   Kavvanot (Cabala)
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ ארבע נהרות ‬
‫ אוסף: ‬   îåñéåó 371 Moussaieff 173
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ כתיבה מזרחית נאה. דף פט בכתיבה אחרת ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record