לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467830
‫ סימן מכון: ‬   F 22908
‫ מספר כ"י: ‬   1191
‫ מחבר: ‬   ‫  סידור. מאה י"ט. מזרח
‫ כותר: ‬   ‫ סדור הרש"ש. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה י"ט. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ מזרח, מאה י"ט ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ [99], [100-108], [109-125], [1], [126-164], [165-168] ד’ [=169 ד’] ;  16 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ תפלת שחרית ותפלת ראש חדש. בלתי שלם. בנוסח ארם צובה הקצר (כמו דפוס ירושלים, תרע"ו). ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 191. ‬
  ‫ בעלים: עם חותמות מרובות של ד"ר שלמה מוסיוף. ‬
  ‫ פליאוגרפיה: בכתיבות מזרחיות אחדות. הורכב אולי מכמה כתבי יד שביניהם דפים לבנים מנייר מאוחר מאד. ‬
  ‫ מוצא: מוסיוף, שלמה בן רחביה (בעלים). ‬
  ‫ מצב ספר: מצב כללי טוב. רק החל מדף [164] הדפים אינם מחוברים. כריכת חצי עור + בד ישנה, זקוקה להדבקה, תפירה ושקום 10 דפים. ‬
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1660-
   Kavvanot (Cabala)
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  שרעבי, שלום בן יצחק מזרחי, 1720-1777
‫ אוסף: ‬   îåñéåó 580 Moussaieff 085
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ מזרחית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record