לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467823
‫ סימן מכון: ‬   F 22903
‫ מספר כ"י: ‬   1186
‫ מחבר: ‬   ‫  סידור. מאה י"ט. מזרח
‫ כותר: ‬   ‫ סדור הרש"ש. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה י"ט. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ מזרח, מאה י"ט ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ יב, [3], יג-סה, [4], ד, [7], [4] ד’ [=87 ד’] ;  24 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ תפלות לימים נוראים בנוסח בית-אל הארוך. ‬
  ‫ בדפים 80ב-83א נוספו בכתיבה אחרת: "סי’ כוונת המשכת המוחין בעמידה וסי’ כוונת שופר של ראש השנה". בראשו: "נעתק מספר כ"י מבן מהרש"ש". ‬
  ‫ [4] הדפים האחרונים: "כוונות התקיעה בקיצור" בכתב סופר על נייר משובץ, לא דווחו לא ב’אהל שם’ ולא במכון לתצלומי כתבי יד. ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 186. ‬
  ‫ בעלים: בראש כה"י חתימת הבעלים: "שלמה מוסה"; חותמות "שלמה מוסאיוב בירושלם" מפוזרות בספר. ‬
  ‫ פליאוגרפיה: כתיבות שונות. הקונטרס האחרון נתפר לכתב היד בתקופה מאוחרת. ‬
  ‫ מוצא: מוסיוף, שלמה בן יעקב (בעלים). ‬
  ‫ מצב ספר: מצב מצויין. התפירה רופפת. גב עור + קרטון לתקן ולהוסיף פינות. ‬
  ‫ כתבי יד - העתקות. ‬
‫ נושא: ‬    Shofar calls
  ‫  קבלה -- 1660‏-
   Kavvanot (Cabala)
   High Holidays
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  שרעבי, שלום בן יצחק מזרחי, 1720-1777
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ כונות התקיעה בקצור ‬
‫ אוסף: ‬   îåñéåó 970 Moussaieff 079
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ מזרחית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record