לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467758
‫ סימן מכון: ‬   F 22912
‫ מספר כ"י: ‬   1178
‫ מחבר: ‬   ‫  תפלות. סדור. מאה י"ח. מזרח
‫ כותר תקני: ‬   ‫ סדור הרש"ש ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה י"ח ‬
‫ מקום: ‬   ‫ מזרח, מאה י"ח ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ [10], יב, [23-41, 43-84, 86-158, 160-161, 163-164, 166-199] ד’  16 ס"מ ‬
‫ הערה: ‬   ‫ כולל תפלות לשבת בנוסח בית-אל הקצר. ‬
  ‫ חסרים דפים אחדים. ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 178. ‬
  ‫ סרטוטים קבליים בדפים 78ב-79א ובדף 170ב. ‬
  ‫ פליאוגרפיה: כנראה בכתיבתו של יוסף דרעי, עם השלמות בכתיבות מאוחרות בדפים [1ב-10], 198ב-200ב. ‬
  ‫ מצב ספר: מזרחית. ‬
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה - 1660 -
  ‫  תפלות על דרך הקבלה
  ‫  כונות (קבלה)
  ‫  סרטוטים קבליים
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  שרעבי, שלום בן יצחק מזרחי, 1720-1777
  ‫  דרעי, יוסף (מעתיק משוער)
‫ אוסף: ‬   îåñéåó 980 Moussaieff 089
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record