לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467753
‫ סימן מכון: ‬   F 22906
‫ מספר כ"י: ‬   1173
‫ מחבר: ‬   ‫  סידור. מאה י"ח. מזרח
‫ כותר: ‬   ‫ סדור הרש"ש. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה י"ח. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ ירושלים, מאה י"ח ‬
  ‫ מזרח, מאה י"ח ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ 47 ד’ ;  19 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ נוסח חכמי בית-אל הקצר. ‬
  ‫ לתפלת שחרית, רק מישתבח עד קריאת שמע. ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 173. ‬
  ‫ בעלים: ציון בעלים: "שלמה מוסאיוב בוכארי" בדפים 1א,11ב, 47א. חותמות של ד"ר שלמה מוסיוף בדפים 11ב, 44א, 47א-ב. ‬
  ‫ פליאוגרפיה: בשתי כתיבות. הכתיבה שבדפים 1א-11א; 44א-47א היא כנראה מאת סופרו של הרש"ש יוסף אדרעי. דפים רבים (בעיקר 1 ו-3) קטנים יותר. ‬
  ‫ מוצא: מוסיוף, שלמה בן יעקב (בעלים). ‬
  ‫ מוצא: מוסיוף, שלמה בן רחביה (בעלים). ‬
  ‫ מצב ספר: מצב טוב מאד. כריכת חתי עור + בד שחור. בלויה מעט. ‬
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1660‏-
   Kavvanot (Cabala)
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  שרעבי, שלום בן יצחק מזרחי, 1720-1777
  ‫  דרעי, יוסף, (מעתיק משוער)
‫ אוסף: ‬   îåñéåó 380 Moussaieff 083
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ מזרחית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record