לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467750
‫ סימן מכון: ‬   F 23037
‫ מספר כ"י: ‬   1171
‫ מחבר: ‬   ‫  רוזה, חיים די לה, נפטר 1786
‫ כותר: ‬   ‫ ספר תורת חכם. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה י"ט. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ מזרח, מאה י"ט ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ קלג, [1] ד’ ;  29 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ פרוש על ספר עץ חיים לרח"ו. ‬
  ‫ בשוליים נוספו בכתיבה אחרת מראי מקום לעמודים שבדפוס הראשון: שלוניקי, תר"ח. ‬
  ‫ אחרי דף קלג, [5] דפים בלנקו, ואחריהם דף נוסף שגם לו כותרת ’תורת חכם’ והנפסק באמצע מילה, קרוב לסוף הדף. דף זה לא נתאר ב’אהל שם’ וכנראה לא צולם ע"י המכון לתצלומי כתבי יד. ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 171. ‬
  ‫ בעלים: בראשו ובסופו חותמת הבעלים: "שלמה מוסאיוב בירושלים ת"ו". ‬
  ‫ פליאוגרפיה: בכתיבות אחדות. ‬
  ‫ מוצא: מוסיוף, שלמה בן יעקב (בעלים). ‬
  ‫ מצב ספר: כתב היד במצב מצויין, אך תפירת הקונטרסים רפויה. כריכת קלף [?] מתפרקת ללא גב לתפור ולכרוך מחדש גב קלף. ‬
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1660-
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ תורת חכם ‬
‫ אוסף: ‬   îåñéåó 122 Moussaieff 221
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ מזרחית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record