לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467748
‫ סימן מכון: ‬   F 22885
‫ מספר כ"י: ‬   1170
‫ כותר: ‬   ‫ קבץ בקבלה. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה י"ח-י"ט. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ [מקומות שונים], מאה י"ח-י"ט ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ יב, [3]; [3] ד’ [=18 ד’] ;  22 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 170. ‬
  ‫ בעלים: חתימת בעלים בראש כה"י: "שלמה מוסאיוב". ‬
  ‫ פליאוגרפיה: מורכב משני כתבי יד האחד בכתיבה מערבית, והשני בכתיבה אשכנזית. ‬
  ‫ מוצא: מוסיוף, שלמה בן יעקב (בעלים). ‬
  ‫ מצב ספר: כתב היד הראשון פגום בסופו בחלקו החיצוני העליון. כרוך הכריכת נייר חומה. כתב היד השני במצב טוב, אך אינו מחובר לכריכה. לשקם נייר,לכרוך בבד. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ התכן: ‬
  ‫ [1]. יב, [3] הדפים: חסדי דוד,מאת ר’ דוד מג’אר. בלתי שלם. נדפס בסוף ’עץ חיים’, ורשה, תרנ"א.כתיבה מערבית. [3] הדפים אחרונים פגומים וחסרים בפינה השמאלית העליונה ‬
  ‫ [2]. דפים 16-:18 ל"ב כללים שהם נתיבות החכמה. בראשו: "כללים מזוהר למקובלים עטרת צבי". והוא ’מסילות חכמה’ לר’ מאיר פופרש. בהקדמתו הקצרה, אומר המחבר: "בחבורי הגדול הכללים על דברי הקבלה אשר יוצאים מזוהר וכתבי האר"י ז"ל ושם בארוכה; וכאן להוציא חלק אי אפשר ‬
  ‫ ע"כ אציגה פה הנה ל"ב כללים שהם נתיבות החכמה". כתיבה אשכנזית ‬
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1500-1660
  ‫  קבלה -- 1660-
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  מג’ר, דוד בן אליעזר משה. חסדי דוד
  ‫  פופרש, מאיר בן יהודה ליב, נפטר 1662
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ מסלות חכמה ‬
  ‫ נתיבות חכמה ‬
  ‫ עטרת צבי ‬
  ‫ שלשים ושנים כללים שהם נתיבות החכמה ‬
‫ אוסף: ‬   îåñéåó 060 Moussaieff 060
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record