לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467746
‫ סימן מכון: ‬   F 23012
‫ מספר כ"י: ‬   1168
‫ כותר: ‬   ‫ קבץ בקבלה. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ תקל"ז. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ חלב?, תקל"ז ‬
  ‫ חלב?, מאה י"ח ‬
  ‫ מזרח, תקל"ז ‬
  ‫ מזרח, מאה י"ח ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ יט; כ ד’ [=39 ד’]  22 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 168. ‬
  ‫ בעלים: בראש כה"י ציון הבעלים: "שלמה מוסא" [=מוסאיוף]. ‬
  ‫ פליאוגרפיה: בשתים או שלש כתיבות. ‬
  ‫ מוצא: מוסיוף, שלמה בן יעקב (בעלים). ‬
  ‫ מצב ספר: מצב מצוין. כריכת קרטון עם גב בד מתפורר. לכרוך: חצי עור + נייר שיש. ‬
  ‫ מצב ספר: מזרחית. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ התכן: ‬
  ‫ [1]. דפים 1-:19 הקדמת רחובות הנהר מאת שלום מזרחי דידיע שרעבי נר"ו. מגיע רק עד עמ’ מו’ שבדפוס ס’ ’נהר שלום’, בספר ’עץ חיים’, חלק ג’, תל אביב, תש"ך. בסופו קולופון ‬
  ‫ [2]. דפים 20-:39 קונטריס חסדי דוד למהר"ר דוד נר"ו דידיע מאג’אר. בראשו: "כללים בחכמת האמת". כולל קך כללים, במקומות אחדים לא לפי הסדר. תחילתו באותה כתיבה של כ"י [1]. באמצע סעיף קיא הכתיבה מתחלפת, ושוב בסעיף קיד. נדפס בסוף ’עץ חיים’, ורשה, תרנ"א ‬
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה - 1660 -
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  שרעבי, שלום בן יצחק מזרחי, 1720-1777
  ‫  מגר, דוד בן אליעזר משה. חסדי דוד
  ‫  ראובן בן יעקב, (מעתיק)
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ רחובות הנהר (הקדמה) ‬
  ‫ חסדי דוד ‬
  ‫ כללים בחכמת האמת ‬
‫ אוסף: ‬   îåñéåó 691 Moussaieff 196
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record