לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467739
‫ סימן מכון: ‬   F 22843
  F 22844
‫ מספר כ"י: ‬   1164
  1165
‫ מחבר: ‬   ‫  מיוחס, אברהם בן שמואל
‫ כותר: ‬   ‫ דגלי אהבה : פי’ על ספר [דרך] עץ חיים למהרח"ו / מהרב אברהם שמואל מיוחס... ‬
‫ מקום: ‬   ‫ ירושלים, מאה י"ח ‬
  ‫ ירושלים, תצ"ז-תק"ד ‬
  ‫ מזרח, מאה י"ח ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ 2 כר’ ;  24 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ בראשי שני הכרכים מפתחות. ‬
  ‫ הפרוש על שערים יז-כה חסר. ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 165-164. ‬
  ‫ בעלים: חותמות רבות של ד"ר שלמה מוסיוף. ‬
  ‫ בעלים: מוסיוף, שלמה בן רחביה (בעלים). ‬
  ‫ פליאוגרפיה: כנראה אוטוגרף ברובו. בין דפים תמד ו-תמה (כרך ב) נמצא פתק מקופל (3 עמודים בגובה 11 ס"מ) בכתב יד המחבר. ‬
  ‫ מוצא: אשכנזי, יעקב (בעלים מוזכר). ‬
  ‫ מוצא: בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי (ירושלים) (בעלים). ‬
  ‫ מוזכר: ויטל, חיים בן יוסף. ‬
  ‫ מוזכר: לטס, מרדכי די (מוזכר). ‬
  ‫ מוזכר: אבן עטר, חיים. ‬
  ‫ מוזכר: ריקי, עמנואל חי. ‬
  ‫ מצב ספר: שני הכרכים בכריכות בד ישנות. מכרך א חסר הגב. לכרוך: גב עור + בד אחיד לשני כתבי היד. באמצע כרך ב דיו מעכלת. ‬
  ‫ אוטוגרף: מיוחס, אברהם בן שמואל. ‬
  ‫ כתבי יד שמהם חסרים דפים או נוספו דפים שאינם שייכים. ‬
‫ קולופון: ‬   ‫ בכרך א בדף 25א: "... והיה תחילתו יום ט"ו לח’ תמוז התצ"ז והוא על דף של עץ החיים מכתיבת ח"ר מרדכי די לאטיש ז"ל והספר היום הוא של ח"ר יעקב אשכנזי ה"י" ‬
  ‫ בכרך ב בדף 28א: "ותהי התחלתו ביום שנטל עשר עטרות ר"ח ניסן שנת התק"ב לפ"ג בע"ה" ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ התכן: ‬
  ‫ [כרך א]: [2], יא-טו, [1], [16], פט,, ע-קעט, [2], קנב-רכט ד’ [256 ד’]. בראש כתב היד כותרת ביד מאוחרת. בדפים [2], יא-טו: מפתחות. בדפים [1], " :16העתק דברי מוהרמ"פ [=מאיר פופרש] מספרו אור זרוע". לאחר מכן מתחיל גוף הספר עד שער טז. הדף האחרון (209) כנראה ‬
  ‫ שייך לחלק ב (אחרי [155]. דפים קפד-קפח [211-215] בכתיבה אחרת. דפים קפט-רכט בכתיבה נוספת. חותמות בית הספרים הלאומי (מזמן שאוסף מוסיוף היה שם) נמחקו בעת כדורי ‬
  ‫ [כרך ב]: דפים ז, [7-27], שעה-תקא ד’ [=161 ד’]. דפים שעה-תקא: "חלק שני מספרי דגלי אהבה’ שער כו...". הדף האחרון כנראה נמצא כדף 209 בכרך א. דפים [156-161]: מתחיל: "בהיותי בחברון תובב"א בחורף ש’ התק"ד מפני פחד ה’ חידשתי אלו הרמזים ולא נמצא עצי ספרי כ"י". ‬
  ‫ חידושים על התורה ועל מגלת אסתר ופרפראות לחג הפסח על פי הקבלה, מאת המחבר המזכיר חלומות רבים שהיו לו. הפסקה האחרונה: "א’ דפ’ פנחס ש’ תק"ג שהיה פטירת מוהר"ר חיים בן עטר, חלמתי... חשבון משיח חשבון שליח... כי ביום בה שמענו... הר"ר עימנואל חי ריקי זלה"ה איך נהרג... וגם א"ל בחלומי כי למחר הוא כיפור..." ‬
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1500-1660
   Dream interpretation
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  פופרש, מאיר בן יהודה ליב, נפטר 1662
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ אור זרוע ‬
‫ אוסף: ‬   îåñéåó 510 îåñéåó 610 Moussaieff 015 Moussaieff 016
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ מזרחית ‬
Electronic Location  
 
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record