לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467734
‫ סימן מכון: ‬   F 22931
‫ מספר כ"י: ‬   1162
‫ מחבר: ‬   ‫  שירירו, חיים דוד
‫ כותר: ‬   ‫ לבוש מלכות. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ת"ע-תע"ג. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ מזרח, ת"ע-תע"ג ‬
  ‫ מזרח, מאה י"ח ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ [6], ו, ח-יג, יג-ל, לב, [1], לד-עד, עד-פט, [1], צ-רד ד’ [=192 ד’] ;  17 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ תפלות ווידויים על דרך הקבלה למועדים ולהזדמנויות שנתחברו או נאמרו בשנים ת"ע-תע"ג. ‬
  ‫ בין דפים 100 ו-101, כרוך דף קטן עם סרטוט, בו מוזכרין "צחצחות". בין הדפים 162-163 תעודה (קרועה בחלקה) בענין השכרת חנות. המשכיר: "חיים מסעוד" השוכר: "שמואל פאסי". ‬
  ‫ דפים ריקים רבים למדי. חלק סופררו ע"י המכון לתצלוצי כתבי יד, וחלק ע"י הסופר, כך שאין התאמה בין סיכום הדים והספירה!. ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 162. ‬
  ‫ פליאוגרפיה: יכול להיות שזו העתקה מאוחרת יותר. ‬
  ‫ מוזכר: מסעוד, חיים (מוזכר). ‬
  ‫ מוזכר: פאסי, שמואל (מוזכר). ‬
  ‫ מצב ספר: כתב היד בלוי בתחילה ובסוף. פגיעת עש בשוליים הפנימיים של חלק מהספר (בעיקר בדפים 68-72 ו139-153) כריכת בד+נייר שיש. ‬
  ‫ חוזים שונים. ‬
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1500-1660
   Kavvanot (Cabala)
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  תפלות. תפלות שונות
‫ אוסף: ‬   ffeiassuoM 211 מוסיוף 112
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ מזרחית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record