לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467710
‫ סימן מכון: ‬   F 22868
‫ מספר כ"י: ‬   1151
‫ מחבר: ‬   ‫  זכות, משה בן מרדכי, 1620?-1697
‫ כותר: ‬   ‫ הגהות על ספרי קבלה / מהרמ"ז ומהרנ"ש. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה י"ח. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ [מקומות שונים], מאה י"ח ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ [11]; [14]; [13] ד’ [=38 ד’] ;  23 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 151. ‬
  ‫ פליאוגרפיה: כה"י מורכב משלשה כ"י שונים: הראשון בכתיבה מערבית, השני בכתיבה מזרחית והשלישי בכתיבה אשכנזית. ‬
  ‫ מצב ספר: מצב טוב. כריכת קרטון פשוטה. להחליט מה עם דף 38 בד ונייר שיש. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ התכן: ‬
  ‫ [1]. דפים 1-:11 הגהות מהרמ"ז וממהרנ"ש זלה"ה. הגהות על ס’ ’אוצרות חיים’ ההגהות נדפסו בסוף ספר ’מבוא שערים’ ירושלים, תרס"ד, ע’ סה ע"ב ואילך. כתיבה מערבית. נעתקו פה קמג סעיפים ‬
  ‫ [2]. דפים 12-:25 השמטות של ההגהות מהרמ"ז זלה"ה ומהרנ"ש זלה"ה על ספר הכונות. הגהות על ’מאורות נתן’. כולל גם הגהות ר’ בנימין הכהן (בדף 6 ע"א: דברי הכותב מהר"ר ב"ך נר"ו"). כתיבה מזרחית. הערות אלה לא נדפסו ב’שערי בינה’, סלוניקי, תקע"ג ‬
  ‫ [3]. דפים 26-:38 הגהות על ’מאורות נתן’ מאת הר’ נתן שפירא והר’ משה זכות. ההגהות שונות מההגהות שבמספר 2 של כה"י זה. כתיבה אשכנזית. דף [30] לא נראה שייך לטקסט. בדף 38א קטעים מפרוש הרח"ו לזהר שמות, ואינם שייכים לכתב יד זה ‬
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1500‏-1660
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  שפירא, נתן בן ראובן דוד
  ‫  בנימין בן אליעזר, הכהן, 1651-1730, מעיר
  ‫  ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620
‫ אוסף: ‬   ffeiassuoM 240 מוסיוף 042
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record