לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467705
‫ סימן מכון: ‬   F 22831
‫ מספר כ"י: ‬   1099
‫ מחבר: ‬   ‫  ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620
‫ כותר: ‬   ‫ ס’ אוצרות חיים. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ת"ע. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ ליוורנו, ת"ע ‬
  ‫ איטליה, ת"ע ‬
  ‫ איטליה, מאה י"ח ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ [3], צו ד’ ;  26 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ בשער, כשמסביבו מסגרת שבתוכה פסוקים: ’ספר אדם קדמון’, ותרשים עשר ספירות, כשסביב לכל ספירה (ושם הוי"ה בניקוד) פסוק במיקרוגרפיה. ‬
  ‫ החבור לא הועתק בשלמותו, למרות שכתוב בסופו בכתיבה אומנותית: תם ונשלם שבח לא-ל בורא עולם. ‬
  ‫ עם הגהות "קול הרמ"ז" [=משה זכות], "נלעד"ן" [=נתן שפירא], "מהרב"ך" [=בנימין בן אליעזר הכהן] והגהות נוספות, מאוחרות יותר בשוליים, בעיקר עד דף יב ע"א. ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 99. ‬
  ‫ בעלים: בדף שאחרי עמוד השער ציון בעלים: "זכיתי מן ההקדש מאת הגביר... כה"ר גבריאל פרירא יצ"ו ע"י הרב המופלא... כמוהה"ר חיים יוסף דוד אזולאי יש"ץ... קדש לה’ בידי אני הצעיר... אברהם אציני". מתחת לזה נחתך מהדף מלבן של כ-8 על 6 ס"מ: אולי היתה שם חתימת החיד"א?.. ‬
  ‫ פליאוגרפיה: כה"י פגום במקומות אחדים. עד דף יב חלק מהדפים נכרכו הפוך (ע"ב לפני ע"א); הוא ניתן בכריכת עץ מצופה עור בצורת קופסה. ‬
  ‫ פליאוגרפיה: דף [3] נוסף בנייר ובכתב מאוחרים. ‬
  ‫ מוצא: פרירא, גבריאל (בעלים). ‬
  ‫ מוצא: אציני, אברהם (בעלים). ‬
  ‫ מוזכר: אזולאי, חיים יוסף דוד (מוזכר). ‬
  ‫ מצב ספר: הכריכה (קופסת עץ בעלת גב מאוחר יותר שהולבש על הכריכה) צריכה שיפוץ יסודי. לסדר את הדפים הראשונים ההפוכים. נמסר 02/11/17. ‬
  ‫ הקדש. ‬
  ‫ בשער: "נכתב בליוורנו יע"ה ובשנת כי ע’ת’ לחננה כי בא מועד לפ"ק [ת"ע]". ‬
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1500‏-1660
   Sefirot (Cabala)
  ‫  עטורים של ספרים וכתבי יד יהודיים
  ‫  מיקרוגרפיה עברית
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  זכות, משה בן מרדכי, 1620?-1697, מעיר
  ‫  בנימין בן אליעזר, הכהן, 1651-1730, מעיר
  ‫  שפירא, נתן בן ראובן דוד, מעיר
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ אדם קדמון ‬
‫ אוסף: ‬   ffeiassuoM 300 מוסיוף 003
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ מזרחית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record