לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467700
‫ סימן מכון: ‬   F 22944
‫ מספר כ"י: ‬   1096
‫ כותר: ‬   ‫ קובץ בקבלה. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה י"ט. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ ירושלים, מאה י"ח ‬
  ‫ ירושלים, תק"ל ‬
  ‫ מזרח, מאה י"ט ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ [1], קצג, כ, [9] ד’ [= 222 ד’] ;  22 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ מספרים 1-2 בכה"י נעתקו ע"י כותב הקולופון. ואילו מס’ 3 בכתיבה מזרחית אחרת. ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 96. ‬
  ‫ בעלים: בפיסת נייר הכרוכה לרוחב לפני תחילת הספר: "... כמה"ר מנשה הכהן ן’ [ינון?]...". ‬
  ‫ בעלים: בראש כה"י ציוני בעלים: "שלמה מוסה" [=מוסיוף], "שלמה ב’ כ"ר יצחק אלטראס". ‬
  ‫ פליאוגרפיה: החלק האחרון סופח לכתב היד בתקופה מאוחרת. ‬
  ‫ מוצא: כהן, מנשה בן [ינון]. ‬
  ‫ מוצא: אלטרס, שלמה בן יצחק (בעלים). ‬
  ‫ מוצא: מוסיוף, שלמה בן יעקב (בעלים). ‬
  ‫ מצב ספר: מצב טוב מאד: 2 דפים ראשונים אינם מחוברים. להחליף נייר ביטנה. לשמר את ציון הבעלים בהתחלה. כרוך בכריכת עור מזרחית אדומה, מקושטת בזהב. להוסיף מספר. נמסר 02/11/17. חזר 02/12/9. ‬
  ‫ קולופון (דף 193ב): "ותהי השלמתו יום א’ כ"ח יום לחדש תשרי שנת התקל ליצירה ע"י הצעיר...דוד יהוסף אדרעי". ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ התכן: ‬
  ‫ [1]. קצג הדפים: תולדות אדם, הוא מבוא שערים, לר’ חיים ויטל. עם הגהות יעקב צמח ונתן שפירא. [ירושלים?], תק"ל. העתק מכתב יד מוסיוף 124 (כ"י בר-אילן 1095) שהוא אוטוגרף של ר’ יעקב צמח. בראש כה"י ציוני בעלים: "שלמה מוסה" [=מוסיוף], "שלמה ב’ כ"ר יצחק אלטראס" ‬
  ‫ בסופו (דפים קצא ע"א-קצג) "קצת גלגולים" כולל (דף קצב ע"ב): "גלגולי קצת אנשי דורנו זה" וקטע "הועתק מדף א’ קטנה מכ"י הרח"ו זלה"ה" (הנמצאים גם בכ"י אחרים של מבוא שערים) ‬
  ‫ [2]. כ הדפים: הקדמת רחובות הנהר / ר’ שלום מזרחי שרעבי. כנראה: [ירושלים, תק"ל ע"י הסופר יוסף דרעי]. נדפס לראשונה בספר ’אמת ושלום’. סלוניקי, תקס"ו, דפים צה ע"ב-קיא ‬
  ‫ [3]. דפים 214-:222 דרוש יקר הערך בענין הדעת / חיים ויטאל. מאה י"ט. כולל גם: "דרוש י"ט בענין הדעת של י"א באורך". נדפסו בשער ההקדמות שערך שמואל ויטל. וראה גם: י’ אביבי, בנין אריאל עמ’ ל"ו ‬
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1500‏-1660
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620
  ‫  שפירא, נתן בן ראובן דוד, מעיר
  ‫  צמח, יעקב בן חיים, 1570?-1667, מעיר
  ‫  שרעבי, שלום בן יצחק מזרחי, 1720-1777
  ‫  דרעי, יוסף, (מעתיק)
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ מבוא שערים ‬
  ‫ רחובות הנהר (הקדמה) ‬
  ‫ הקדמת רחובות הנהר ‬
  ‫ דרוש יקר הערך בענין הדעת ‬
  ‫ שמונה שערים ‬
  ‫ שער ההקדמות ‬
  ‫ דרוש י"ט בענין הדעת של י"א באורך ‬
‫ אוסף: ‬   ffeiassuoM 521 מוסיוף 125
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ כתיבות מזרחיות שונות ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record