לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467699
‫ סימן מכון: ‬   F 22943
‫ מספר כ"י: ‬   1095
‫ מחבר: ‬   ‫  ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620
‫ כותר: ‬   ‫ ספר תולדות אדם. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ [ירושלים], [ת"ו-ת"ח] מאה י"ז. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ ירושלים, ת"ו-ת"ח ‬
  ‫ ירושלים, מאה י"ז ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ ג-ד, טו-לד, [2], לט-סא, [10], סה-ק, קג-קח, [11] ד’ [=111] ד’ ;  30 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ מכתיבתו השניה של ר’ חיים ויטל, בעריכת ר’ יעקב צמח ועם הערותיו בכתב ידו. בראשו: "צמח. למזכרת. כל הנלע"ד שכתבתי בגליון הספר צריך ברור לקצת...". בדף סא ע"ב (47) כתב ר’ יעקב צמח: "שער ד’ ולא נודע כמה חלקים היו בה. צמח. חסר כל שער הרביעי...".. ‬
  ‫ דפים [48-57]: שער ד שער אבא ואמא. חלק ח, פרקים ז-יד. 22 ס"מ (נכרכו באמצע הספר).כתיבה מזרחית. הועתק מכתב ידו של ר’ נתן שפירא [הנמצא בבודלינה באוקספורד סי’ 1675]. ‬
  ‫ בדף פח ע"א (81): "החלק הג’ פרק א’... צמח. לא נמצא יותר". בדף פט ע"א (82): ’דרוש נוקבא דזעיר’. דף צט ע"א (92): ’דרוש פנימי ומקיף’. דף קג ע"א (94): ’שער הקליפות’. דפים [101-111] בכתיבות אחרות, מאוחרות יותר, עם הגהות ר’יעקב צמח (לא אוטוגרפיות). ‬
  ‫ על החבור ועריכתו ועל כתב יד זה שהוא הקדום בכתבי היד של החבור ראה: י’ אביבי, בנין אריאל עמ’ מו-נ; נג-נה; פט-צה. ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 95. ‬
  ‫ בעלים: ציון בעלים (1א): "לי למקנה דעי"ס" (?). ‬
  ‫ בעלים: חותמות הרב שלמה מוסאיוף ו"Shlomo Moussaieff". ‬
  ‫ פליאוגרפיה: בכתיבות שונות. ברובו נכתב בידי סופרו של ר’ יעקב צמח, יצחק ן’ דאש (ראה ’בנין אריאל’ ע’ מו). ‬
  ‫ מוצא: דעי"ס (בעלים). ‬
  ‫ מוצא: מוסיוף, שלמה בן יעקב (בעלים). ‬
  ‫ מצב ספר: כתב היד הגיע לספריה אחרי שעבר שיקום אצל ד"ר שלמה מוסיוף שגם החתים את הספר בחותמות שלו. הוטבע מספר. ‬
  ‫ אוטוגרף: צמח, יעקב בן חיים. ‬
  ‫ בסופו מפתחות בכתב ידו של ר’ יעקב צמח. בדפים 110ב-111א, בכ"י ר’ יעקב צמח: "להיות שאלו מקצת השערים באו לידי בלתי ההקדמה ולא נזכר שם הספר, לכן קראתי לו זה תולדות אדם...". ‬
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1500‏-1660
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  צמח, יעקב בן חיים, 1570?-1667, עורך
  ‫  דאש, יצחק אבן (מעתיק משוער)
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ תולדות אדם ‬
  ‫ דרוש נוקבא דזעיר ‬
  ‫ דרוש פנימי ומקיף ‬
  ‫ שער הקליפות ‬
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ מבוא שערים ‬
‫ אוסף: ‬   ffeiassuoM 421 מוסיוף 124
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ מזרחית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record