לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467691
‫ סימן מכון: ‬   F 23019
  F 23020
‫ מספר כ"י: ‬   1090
  1091
‫ מחבר: ‬   ‫  ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620
‫ כותר: ‬   ‫ שמונה שערים שער ו’ שער הכונות / [בעריכת שמואל ויטל]. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים, תקי"ח-תקי"ט. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ ירושלים, תקי"ח-תקי"ט ‬
  ‫ ירושלים, מאה י"ח ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ 2 כר’ (רכג, רכד-שצט) ;  21 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ כרך א (כ"י 1090; מוסאיוף 203): לחול. מסתיים באמצע משפט בתוך ה"שינויים שיש בין התפלות"! כרך ב (כ"י 1091 ; מוסאיוף 204): רובו לשבת ומועדים. ‬
  ‫ בשוליים הערות בכתיבות שונות. בין השאר בכתיבת שלמה מוסאיוב. ‬
  ‫ בדף רצז ע"א, הערה ארוכה, חתומה : " כנלע"ד נסים זרחיה אזולאי ס"ט". ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 90-91. ‬
  ‫ בעלים: בראש ובסוף כה"י, חתימת בעלים: "שלמה מוסאיוב". ‬
  ‫ מוצא: מוסיוף, שלמה בן יעקב (בעלים). ‬
  ‫ מצב ספר: כתב היד במצב מעולה. כרוך בכריכות עור מזרחיות מוטבעות בזהב, ועליהם: עה שלמה מוסאיוב היו". רק מדבקות ומספרים. ‬
  ‫ בכ"י 1090 דף ב ע"א):"ותהי התחלתו יום א’ לחדש ניסן שנת תקי"ח לפ"ק פה ירושלים עה"ק ת"ו ע"י הצעיר... יהוסף אדרעי" (חתימה מסולסלת). ‬
  ‫ בכ"י 1091 דף שצט ע"א: "ותהי השלמתו יום ששי כ"ה יום לחדש תשרי שנת תקי"ט ליצירה לפ"ק הועתק פה עה"ק ירושלים תוב"ב ע"י... יהוסף אדרעי" (חתימה מסולסלת). ‬
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1500-1660
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  ויטל, שמואל בן חיים, עורך, מעיר
  ‫  אזולאי, נסים זרחיה בן אברהם, נפטר 1837, מעיר
  ‫  דרעי, יוסף, (מעתיק)
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ שער הכונות ‬
‫ אוסף: ‬   îåñéåó 302 îåñéåó 402 Moussaieff 203 Moussaieff 204
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ מזרחית ‬
Electronic Location  
 
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record