לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467686
‫ סימן מכון: ‬   F 23018
‫ מספר כ"י: ‬   1087
‫ מחבר: ‬   ‫  ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620
‫ כותר: ‬   ‫ שמונה שערים שער המצות (שער רוח הקדש) / [בעריכת שמואל ויטל ועם הגהותיו]. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה י"ז-י"ח. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ צפון אפריקה [?], מאה י"ז-י"ח ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ [3]; [1], מח; נ, [5] ד’ [=107 ד’] ;  23 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ ב-3 דפים ראשונים חשבונות וכתיבות שונות. ‬
  ‫ בסופי השערים קולופונים של העורך מן השנים ת"י ותי"ג ב"דמשק". ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 87. ‬
  ‫ בעלים: בדפים ראשונים ציוני בעלים: "איסטי ליברו איס די ח"ר יוסף סאמאנון" ואולי חתימתו המסולסלת בדף 3ב. חתימות נוספות: יעקב יצחק מ[-?]. ‬
  ‫ מוצא: סמנון, יוסף (בעלים). ‬
  ‫ מצב ספר: מצב מצויין. נכרך מחדש כשהיה עוד אצל ד"ר מוסיוף, בכריכת עור מלא מקושט. רק להוריד הדבקות ולכתוב מספר. ‬
  ‫ מקום נזכר: דמשק Damascus. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ התכן: ‬
  ‫ [1]. דפים [4ב], מח ד’: שער המצות ‬
  ‫ [2]. דפים נ, [5] ד’: שער רוח הקדש ‬
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1500-1660
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  ויטל, שמואל בן חיים, עורך, מעיר
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ שער המצוות ‬
  ‫ שער רוח הקדש ‬
‫ אוסף: ‬   ffeiassuoM 202 מוסיוף 202
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ מערבית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record