לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467676
‫ סימן מכון: ‬   F 23000
‫ מספר כ"י: ‬   1078
‫ מחבר: ‬   ‫  ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620
‫ כותר: ‬   ‫ עץ חיים : זה ספר שער ההקדמות חלק ב’. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ תקמ"א. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ צפון אפריקה, מאה י"ח ‬
  ‫ צפון אפריקה, תקמ"א ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ כד-קכ ד’ [=97 ד’] ;  22 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ בעריכת חיים ויטל עצמו. ‬
  ‫ חסר בתחילתו. ‬
  ‫ בדף עט ע"ב [56]: "וזה מה ששמעתי מזולתי בשם מורי זלה"ה". ‬
  ‫ החבור הוא מכתיבתו הראשונה של הרח"ו. ראה י’ אביבי, בנין אריאל עמ’ כו-כט, פו-פז. ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 78. ‬
  ‫ בעלים: בראש כה"י: "לציון ולמזכרת ממני מיד מורינו ורבינו... המקובל האלקי כמוהר"ר יעקב אבוחצירא נר"ו - הצעיר אברהם בר’ מימון הסבעוני ס"ט". ‬
  ‫ מוצא: סבעוני, אברהם בן מימון אבן (בעלים). ‬
  ‫ מוצא: אבוחצירא, יעקב (בעלים). ‬
  ‫ מצב ספר: מצב מצויין. כריכת עור על קרטון בלויה (בעיקר גב ופינות). לנסות לתקן כריכה. נמסר לתיקון 7/7. חזר ב-10/31. ‬
‫ קולופון: ‬   ‫ קולופון: "תם ונשלם יום רביעי שמונה עשר [?] ער"ח שבט שנת חמשת אלפים וחמשה (!) מאות ואחד וארבעים" ‬
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1500‏-1660
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ שער ההקדמות ‬
‫ אוסף: ‬   ffeiassuoM 381 מוסיוף 183
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ מערבית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record