לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467665
‫ סימן מכון: ‬   F 22981
‫ מספר כ"י: ‬   1069
‫ מחבר: ‬   ‫  לוריא, יצחק 1534-1572
‫ כותר: ‬   ‫ גילוי לאדרת האזינו / מהרב זלה"ה. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה י"ח. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ מזרח, מאה י"ח ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ ב-סג ד’. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ דפים ב-כג ע"א: "גילוי לאדרת האזינו מהרב זלה"ה" כשבדף ה ע"א: "פירוש האידרא קדישא גלי עמיקתא". נוסח זה של הפרושים נמצא בספר הדרושים שבעריכת אפרים פנצירי. ‬
  ‫ דפים כג ע"א-נ ע"א: פירוש על ספרא דצניעותא מהאר"י זלה"ה". ‬
  ‫ דפים נ ע"א-סג: לקוטים שונים בקבלה. בדף נא ע"ב: "מכתיבה מהרח"ו מה שנמצא בגליון". הרוב בענין פורים. הגהות השייכות לשער הכוונות, וכולל גם הגהה מאת "נתן" שפירא. ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 69. ‬
  ‫ בעלים: בראש כה"י ציון בעלים: "שלום מזרחי שרעבי ה"י". ‬
  ‫ מוצא: שרעבי, שלום מזרחי (בעלים). ‬
  ‫ מצב ספר: מצב מצויין. כריכת עור עתיקה עם הטבעות נאות. רק להוציא מדבקות ולחזק את הכריכה הקדמית + מספר. נמסר לכריכה בטו בסיוון סב. חזר ב-7/7. ‬
  ‫ אוטוגרף: שרעבי, שלום מזרחי. ‬
‫ נושא: ‬    Idra -- Commentaries
   Sifra di-zeniuta -- Commentaries
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1500-1660
   Purim
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620, מעיר
  ‫  שפירא, נתן בן ראובן דוד, מעיר
  ‫  פנצירי, אפרים, עורך
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ ספר הדרושים ‬
  ‫ ספר הדרושים ‬
  ‫ גלי עמיקתא ‬
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ גלוי לאדרת האזינו ‬
‫ אוסף: ‬   ffeiassuoM 361 מוסיוף 163
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ מזרחית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record