לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467651
‫ סימן מכון: ‬   F 23002
‫ מספר כ"י: ‬   1059
‫ כותר: ‬   ‫ קבץ בקבלה. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה ט"ז. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ איטליה, מאה ט"ז ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ [3], א-כב ד’ ;  22 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 59. ‬
  ‫ בעלים: ציוני בעלים (1ב): "זה הספר מכרתי אותו לר’ יצחק דיין מבני אר"צ. דברי הצעיר זידא סופר ראטשטיין" ומתחת לזה: "זה הספר מכרתי אותו לר’ שלמה מוסאיוב... יצחק דיין ס"ט". ‬
  ‫ פליאוגרפיה: בדף [1א]: רשימת החבורים שהיו כלולים בכה"י. פה רק כתב היד הראשון. האחרים גם נמצאים באוסף מוסיוף: מס’ 116 (כ"י ב"א 1060): דפים כג-פא ; מס’ 159 (כ"י ב"א 1058): דפים פב-צט ; מס’ 164 (כ"י ב"א 1057) ; מס’ 69 (כ"י ב"י 1040): דפים רא-רנה. ‬
  ‫ מוצא: רוטשטין, זידא סופר (בעלים). ‬
  ‫ מוצא: דיין, יצחק (בעלים). ‬
  ‫ מוצא: מוסיוף, שלמה בן יעקב (בעלים). ‬
  ‫ מצב ספר: מצב מצויין. אך כדאי כריכה יותר מכובדת. כמו 1040. נמסר ב-5/26 וחזר ב-02/6/5. ‬
  ‫ מקום נזכר: ארם צובה Aleppo. ‬
  ‫ כתבי יד - מכירה. ‬
  ‫ אוטוגרף: מנחם עזריה בן יצחק ברכיה, מפנו. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ התכן: ‬
  ‫ [1]. דפים [1-2]: אור יקר [קטע]. פותח: "מועתק מאור יקר מהאלקי קורדואירו". כולל קטע מהפרוש על הזהר פרשת וישב. בדף [2ב], רשימה של חלקים של ס’ אור יקר (כנראה אלה שהיו בידי המעתיק) ‬
  ‫ [2]. דפים א-כב: פלח הרמון / מנחם עזריה, מפנו. פותח: "השער השמיני - הנהגת המדות". ערוך ומוגה ע"י הרמ"ע מפנו, בעצם כתב ידו; הגהות ארוכות בפרקים ג-ו, ובפרק י (דפים ג-ה, ז, יג). נכנסו לנוסח הנדפס. על עריכת ס’ ’פלח הרמון’, ראה מאמרו של אביבי ’כתבי הרמ"ע ‬
  ‫ מפאנו בחכמת הקבלה’ בתוך ’ספונות’ יט (תשמ"ט), ע’ 361-362 ‬
  ‫ [3]. בדף 25ב: דרוש בקבלה בכתיבה מאוחרת ‬
‫ נושא: ‬    Zohar -- Commentaries
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1500‏-1660
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  קורדוברו, משה, 1522-1570
  ‫  מנחם עזריה, מפאנו, 1548-1620
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ אור יקר [קטע] ‬
  ‫ פלח הרמון (שער ח) ‬
‫ אוסף: ‬   ffeiassuoM 581 מוסיוף 185
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ איטלקית. הערות בכתיבה איטלקית שונה ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record