לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467650
‫ סימן מכון: ‬   22977
‫ מספר כ"י: ‬   1058
‫ כותר: ‬   ‫ פי’ האצילות. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה י"ז. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ איטליה, מאה י"ז ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ פב-צט ד’ ;  22 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ בראש כה"י [פג ע"א] בכתיבה אחרת: "אפשר שזה החיבור שלא נזכר שם פעלו, הוא מהחכם עזריאל..." [מגירונה?], אך לדעת ג’ שלום, סגנונו אינו מתאים ללשון ר’ עזריאל. ‬
  ‫ עם הערות ותקונים רבים בשוליים. בדף הראשון ובדף האחרון, וכן בשוליים רבים: חשבונות שונים. ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 58. ‬
  ‫ פליאוגרפיה: כל כתב היד קונטרס אחד. כ"י זה היה כרוך לפנים עם כתבי יד אחרים שבאוסף מוסיוף: מס’ 185 (כ"י בר-אילן 1059): דפים א-כב ; מס’ 116 (כ"י ב"א 1060): דפים כג-פא ; מס’ 164 (כ"י ב"א 1057 חלק [1]) ; מס’ 69 (כ"י ב"י 1040): דפים רא-רנה. ‬
  ‫ מצב ספר: מצב מצויין. לנקות ממדבקות ולכרוך כמו 1040. נמסר לכריכה בט"ו בסיוון סב. חזר ב-02/6/5. ‬
  ‫ יצירות שלא נדפסו. ‬
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1500‏-1660
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  עזריאל (בן מנחם), מגרונה, (מוזכר)
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ פרוש האצילות (קטע מחבור) ‬
‫ אוסף: ‬   ffeiassuoM 951 מוסיוף 159
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ איטלקית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record