לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467633
‫ סימן מכון: ‬   F 22928
‫ מספר כ"י: ‬   1147
‫ מחבר: ‬   ‫  ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620
‫ כותר: ‬   ‫ ספר הלקוטים ; דרך עץ חיים. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה י"ז-י"ח. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ מזרח, מאה י"ז-י"ח ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ [98]; כה-לב, מא-מג, מו-מח ד’ [=112 ד’] ;  27 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 147. ‬
  ‫ פליאוגרפיה: דפים 1-98 נכתבו במספר כתיבות מזרחיות מן המאה הי"ז. דף 48 בכתיבה שונה לגמרי בדיו שנמחק בחלקו הגדול. דפים 44, 49-51א, 58-60א בשתי עמודות. דף 35 קרוע בשוליים (חסרות אותיות. דפים 36-39 על נייר יותר קטן (או שנחתך למטה). מדף 62 חתכו כל החלק התחתון ונשארו. ‬
  ‫ פליאוגרפיה: רק כ-10 ס"מ, אך כנראה לא חסר טקסט. דפים 99-111 נכתבו בכתיבה מזרחית מן המאה הי"ח. דפים אלה קצרים בכשלשה סנטימטרים מהדפים הראשונים. ‬
  ‫ מצב ספר: כתב היד אכול עש מאד בשוליים הפנימיים. זקוק לשיקום + מלוי + תפירה + כריכה מחדש (עור ונייר שיש). ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ התכן: ‬
  ‫ [1]. דפים [1א-98]: ספר הלקוטים. כולל לקוטים על התורה מאת ר’ חיים ויטל ומשאר תלמידי האר"י. כנראה בעריכת ר’ חיים הכהן, מארם צובה. מאה הי"ז. פרוט בענין העריכה ראה בקטלוג אהל ש"ם מספר 147. בלתי שלם. כולל פרשות: ויצא-וישלח, בא-פקודי, ויקרא, שלח לך-וזאת הברכה. חלק מהפרשות בשתי כתיבות. בכתיבה האחת חידושי תלמידי האר"י ור’ חיים ויטל, בחלקם נדפסו ב’ספר הלקוטים’, ירושים תרע"ג. בכתיבה השניה חדושים שמקורותיהם מצוינים בשוליים ביניהם ספרי ר’ יעקב צמח ספר "ד"א" [=לא נתברר מהו] וס’ "ת"ח" [תורת חיים] וס’ "מ"ח" [מקור חיים]. פרוט מקורות אלה ראה בקטלוג ’אהל ש"ם’. דפים רבים חסרים, ו/או לא הועתקו ואאולי לא הכל לפי הסדר. ‬
  ‫ [2]. דפים כה-לב, מא-מג, מו-מח [=14 ד’ שסופררו 99-111 על ידי המכון כשדלגו על דף כו]: ’דרך עץ חיים’ בעריכת הרב מאיר פופרש. מאה י"ח. בלתי שלם. כולל רק משער ח עד שער יב. עם הגהות "מוהרש"ם" [=ר’ שלום מזרחי שרעבי]. אינו שייך לכתב היד הקודם וכנראה פרגמנט מכתב יד אחר. ‬
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1500‏-1660
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  צמח, יעקב בן חיים, 1570?-1667, מעיר
  ‫  חיים בן אברהם, הכהן, מארם צובה, 1585?-1655?, עורך
  ‫  שרעבי, שלום בן יצחק מזרחי, 1720-1777, מעיר
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ ד"א (לקוטים) ‬
  ‫ תורת חיים (לקוטים) ‬
  ‫ מקור חיים (לקוטים) ‬
  ‫ דרך עץ חיים ‬
‫ אוסף: ‬   ffeiassuoM 801 מוסיוף 108
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ כתיבות מזרחיות שונות ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record