לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467629
‫ סימן מכון: ‬   F 22874
‫ מספר כ"י: ‬   1142
‫ מחבר: ‬   ‫  אזולאי, אברהם בן מרדכי
‫ כותר: ‬   ‫ חסד לאברהם ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה י"ז-י"ח ‬
‫ מקום: ‬   ‫ מזרח, מאה י"ח ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ [138] ד’  21 ס"מ ‬
‫ הערה: ‬   ‫ דפים [115-123]: ספרו ’בריכת אברהם’; קצור ס’ ’תומר’ דבורה להרמ"ק. ‬
  ‫ בדפים [124-137]: מפתחות. ‬
  ‫ על החבור ראה: י’ תשבי: "יחסו של ר’ אברהם אזולאי לקבלת הרמ"ק ולקבלת האר"י’, בתוך ’ספונות’ ט"ז (תש"ם), עמ’ 199. ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 142. ‬
  ‫ פליאוגרפיה: שלשת העמודים האחרונים נוספו בכתיבה אחרת. ‬
  ‫ מוזכר: קורדובירו, משה. ‬
  ‫ מצב ספר: מצב מצויין. גב עור + נייר שיש. רק נייר ביטנה. ‬
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ בריכת אברהם ‬
  ‫ תמר דבורה - קצורים (אזולאי, אברהם בן מרדכי) ‬
‫ אוסף: ‬   ffeiassuoM 940 מוסיוף 049
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ מזרחית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record