לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467627
‫ סימן מכון: ‬   F 22833
‫ מספר כ"י: ‬   1141
‫ כותר: ‬   ‫ קבץ בקבלה. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה י"ז-י"ח. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ מזרח, מאה י"ז-י"ח ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ [143] ד’ ;  23 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 141. ‬
  ‫ פליאוגרפיה: בכתיבות מזרחיות מתחלפות. חלק מהערות השוליים נמחקו חלקית מרטיבות. ‬
  ‫ מצב ספר: מצב כללי טוב; גב עור + קרטון קצת בלוי. חלק מהערות השוליים נמחקו מרטיבות. להוסיף נייר ביטנה. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ התכן: ‬
  ‫ [1]. דפים 1-:52 אור החמה [פרוש על הזהר - שמות] / ר’ אברהם אזולאי. רק עד דף יד ע"ב של הזהר. מבוסס על קבלת הרמ"ק. על החבור ראה: י’ תשבי, בתוך ’ספונות’ טז (תש"ם), עמ’ 194-196 ‬
  ‫ [2]. דפים 53-:79 לקוטים מתלמידי האר"י. מסודר על סדר פרשיות השבוע. דפים 53-55 על ספר שמות; השאר על ויקרא-דברים. מאה י"ז. בשולי דפים 74-79 הערות חתומות בתחילתם: "רח"ו" בכתיבה שונה ‬
  ‫ [3]. דפים 80-143 (מספור מקורי: שמא-שנב, שנה-שפט, [3], שצג-תו): ספר המשיב (קטעים); סודות התכונה על פי הקבלה. הסוף חסר. תאור כתב היד ראה: ג’ שלום, בתוך ’ספונות’ יא (תשל"א-תשל"ח) עמ’ עד. קטעים אחדים פורסמו שם, עמ’ קי-קיב. ראה גם מ’ אידל, בתוך ’ספונות’ ‬
  ‫ יז (תשמ"ג) ע’ 186. הספר נמצא גם בכתב יד בר-אילן 10546 ‬
‫ נושא: ‬    Zohar -- Commentaries
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1500‏-1660
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  אזולאי, אברהם בן מרדכי
  ‫  ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ אור החמה ‬
  ‫ לקוטים מתלמידי האר"י ‬
  ‫ ספר הלקוטים ‬
  ‫ ספר המשיב (קטעים) ‬
  ‫ סודות התכונה על פי הקבלה ‬
‫ אוסף: ‬   ffeiassuoM 500 מוסיוף 005
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ מזרחית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record