לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467626
‫ סימן מכון: ‬   F 22849
‫ מספר כ"י: ‬   1140
‫ כותר: ‬   ‫ קובץ בקבלה. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה י"ז. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ מזרח, מאה י"ז ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ [1], סט, [30] ד’ [=100] ד’ ;  20 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 140. ‬
  ‫ בעלים: חותמות וכתיבות הרב שלמה מוסיוף בתחילה ובסוף. ‬
  ‫ פליאוגרפיה: חלק [ד] בכתיבה שונה. ‬
  ‫ מוצא: מוסיוף, שלמה בן יעקב (בעלים). ‬
  ‫ מצב ספר: פגיעת עש מועטה. נגיסת עכבר [?] באזור הקדמי השמאלי התחתון, ללא פגיעה בטקסט. אינו כרוך. זקוק למעט שיקום ולכריכה. ‬
  ‫ כותר התחל: רישא דכל רישין האין סוף. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ התכן: ‬
  ‫ [1]. בדף [1] ע"ב: מאמר על עולם האצילות ועל היחס בין עצמות אין סוף ובין הספירות. בדרך קבלת הרמ"ק. פותח: "האצילות הוא עצם הספירות וייחודם בא"ס..." ‬
  ‫ [2]. דפים א-יד: דרוש סוד נפלא. דרוש על סדר האצילות בעיקר לפי שיטת תקוני הזהר. פותח: "רישא דכל רישין האין סוף". קטע ארוך מהתחלת הדרוש פורסם ע"י י’ אביבי, בקטלוג ’אהל ש"ם, עמ’ 139-140. בראש החיבור, ביד שונה: "דרוש סוד נפלא מהרב האר"י". אך החיבור חולק ‬
  ‫ על האר"י! ‬
  ‫ [3]. דפים טו-סט: "זוהר מפ’ בראשית שפירש האר"י" ו"פירוש ספרא דצניעותא"(ד’ לד-סט). מחבורי האר"י עצמו. נדפסו בשער מאמרי רשב"י, שלוניקי תרכ"ב. ראה: י’ אביבי, בנין אריאל עמ’ לז ו-יט ‬
  ‫ [4]. דפים [71-100]: מבוא שערים / מאת ר’ חיים ויטל בעריכת ר’ יעקב צמח. כולל רק שער ה’ חלק ב’. על העריכה ראה: י’ אביבי, בנין אריאל עמ’ מו-נ ‬
‫ נושא: ‬    Zohar -- Commentaries
   Sifra di-zeniuta -- Commentaries
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1500‏-1660
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  לוריא, יצחק 1534-1572
  ‫  ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ מאמר על עולם האצילות ועל היחס בין עצמות אין סוף ובין הספירות ‬
  ‫ דרוש סוד נפלא ‬
  ‫ סוד נפלא ‬
  ‫ פרוש הזהר ‬
  ‫ מבוא שערים ‬
‫ אוסף: ‬   ffeiassuoM 220 מוסיוף 022
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ מזרחיות ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record