לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467625
‫ סימן מכון: ‬   F 22986
‫ מספר כ"י: ‬   1138
‫ מחבר: ‬   ‫  אבן טבול, יוסף, (מחבר משוער)
‫ כותר: ‬   ‫ פרוש תקוני הזהר / פירוש התיקונים מהרב זלה"ה. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה י"ז-י"ח. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ אירופה, מאה י"ז-י"ח ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ סד, סו-סז ד’ ;  24 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ נראה, לפי מחקרו של יוסף אביב"י שמחבר פרוש זה הוא ר’ יוסף אבן טבול. הוא נמצא גם בכ"י בר-אילן 1139, בכ"י ניו יורק בימ"ל 2035, בכ"י הספריה הבריטית 10612 Or. ועוד (ראה בקטלוג ’אהל שם’ מס’ 138). ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 138. ‬
  ‫ אוטוגרף: שרעבי, שלום מזרחי. ‬
  ‫ בעלים: בראשו ציון בעלים: "שלום מזרחי שרעבי ה"י" וציון בעלים נוסף הקשה לקריאה. ‬
  ‫ פליאוגרפיה: נראה שדף סה חסר. ‬
  ‫ מוצא: שרעבי, שלום מזרחי (בעלים). ‬
  ‫ מצב ספר: מצב טוב. מעט נקבי עש. כריכת חצי עור + קרטון. רק להחליף נייר ביטנה. ‬
‫ נושא: ‬    Tikune ha-Zohar -- Commentaries
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1500-1660
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  לוריא, יצחק 1534-1572
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ פרוש התיקונים מהרב זלה"ה ‬
‫ אוסף: ‬   ffeiassuoM 861 מוסיוף 168
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ אשכנזית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record