לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467624
‫ סימן מכון: ‬   F 22984
‫ מספר כ"י: ‬   1123
‫ מחבר: ‬   ‫  ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620
‫ כותר תקני: ‬   ‫ נוף עץ חיים ‬
‫ כותר: ‬   ‫ פי’ זוהר מהאר"י ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה י"ח ‬
‫ מקום: ‬   ‫ מזרח, מאה י"ח ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ [187] ד’  22 ס"מ ‬
‫ הערה: ‬   ‫ החבור הוא בעריכת ר’ מאיר פופרש. ‬
  ‫ ב-[2] הדפים הראשונים, הערות בעלים שונות על תוכן החיבור. החיבור חסר בתחילתו ומתחיל בדף [3]. ‬
  ‫ בראש הפרוש לספרא דצניעותא שהוא מאת האר"י עצמו נוספה כותרת: "השער הזה יחסנוה בש’ מבחר פנינים וזה לשון מורינו האר"י זלה"ה מועתק מכתיבת ידו" (דף 50ב). כותרת העמוד ’מבחר פנינים’ עד סות דף [93]. ‬
  ‫ דפים [152-187] נכתבו כנראה על ידי הסופר יוסף דרעי. ‬
  ‫ חלק מהחיבור נדפס בקורץ, תקמ"ה. ראה גם ’בנין אריאל’ ע’ עא. ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 123. ‬
  ‫ פליאוגרפיה: בכתיבות מזרחיות אחדות. ‬
  ‫ מצב ספר: נקבי עש אחדים בעיקר בשוליים. כריכת עור ישנה במצב סביר. רק להוסיף ניירות ביטנה ומספר. ‬
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה - 1500 - 1660
‫ נושא אודות ‬   ‫  ספרא דצניעותא - באורים
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  פופרש, מאיר בן יהודה ליב, נפטר 1662, עורך
  ‫  אדרעי, דוד יהוסף, (מעתיק)
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ נוף עץ חיים (נוף ראשון, פרוש מאמרי הזהר) ‬
  ‫ מבחר פנינים ‬
‫ אוסף: ‬   îåñéåó 661 Moussaieff 166
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record