לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467617
‫ סימן מכון: ‬   F 23015
‫ מספר כ"י: ‬   1079
‫ כותר: ‬   ‫ קובץ בקבלת האר"י. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ בגדאד, ש’ו’ש’ אשיש בה [תר"ו]. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ בגדד, תר"ו ‬
  ‫ בגדד, מאה י"ט ‬
  ‫ מזרח, מאה י"ט ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ 9, [1], 10-256, 256-363; 364-379] ד’ ;  19 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 79. ‬
  ‫ פליאוגרפיה: כתב היד השני בכתיבה שונה לחלוטין ועל נייר שונה. ‬
  ‫ מצב ספר: מצב מצויין. כריכת עור מקושטת מקורית נפרדת מהספר (להדביק) וגב קצת קרוע (לתיקון). נמסר לכריכה 02/10/16. חזר 02/12/9. ‬
  ‫ מקום נזכר: בגדד Baghdad. ‬
  ‫ קולופון של אחת הכתיבות של החבור הראשון בכה"י (דף 363ב): "ותהי השלמתי בסדר הנמצא בזה איש ש’ו’ש’ א’שי’ש בה’ ליצירה" [=תרי"ז]. ואחרי הקולופון נוספה הערה בכתיבת ההערות: "והיא שנת תרי"ז ליצירה פה בגדאד". ‬
  ‫ כנראה חישב הקורא המאוחר גם את אותיות "א" ו-"ש" של המילה "אשיש" למרות שאינה מודגשת (המילה ’שוש’ באותיות גדולות). ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ התכן: ‬
  ‫ [1]. דפים [2-363] (ספירת דפים מקורית: א-פ, [4], פ-קעח דף (כל שני דפים מסומנים במספר אחד): [עץ חיים] "שער שני / הועתק מכ"י הרח"ו אות באות... שער ההקדמות". בעריכה המקורית של הרח"ו. "וזהו מה ששמעתי מזולתי..." החל מדף 290ב. במקומות אחדים נוספו בשוליים ‬
  ‫ (בכתיבה אחרת) הגהות מאת ר’ שמואל ויטל (הפותחות: "א"ש") שהועתקו משער ההקדמות שבעריכתו. בסופו קולופון. בין הדפים קח א ו-קח ב: קונטרס של 4 דפים: [2] בלנקו, 2 האחרים סומנו ע"י המכון לתכ"י: 222-223. על דף 222 הגהה בכתב יד מזרחי. לא ברור אם היא שייכת לספר! ‬
  ‫ [2]. דפים [364-379]: השגות שעשה הרב.. ח"ר יר"א [ידידיה רפאל אבולעפיה]. על ספר אמת ליעקב מאת ר’ יעקב שאלתיאל ניניו. בהקדמתו מתנצל המחבר על חריפות הערותיו כנגד מחבר ’אמת ליעקב’, שנפטר. ועל כן הוא כותב מעתה את השגותיו "דרך כבוד" ו"בדרך נחת". ספר ‬
  ‫ ’אמת ליעקב’ נדפס בליוורנו, תר"ג-תר"ד. ההשגות נדפסו מכתב יד אחר, עם השמטות, בספר ’קנין פירות’, מאת המחבר. ירושלים, תשמ"ח ‬
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1500‏-1660
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  אבולעפיה, ידידיה רפאל, 1807-1869
  ‫  ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620
  ‫  ויטל, שמואל בן חיים, מעיר
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ השגות על ספר אמת ליעקב ‬
  ‫ עץ חיים ‬
‫ אוסף: ‬   îåñéåó 991 Moussaieff 199
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ בכתיבות מזרחיות אחדות ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record