לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467606
‫ סימן מכון: ‬   F 22953
‫ מספר כ"י: ‬   1125
‫ מחבר: ‬   ‫  ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620
‫ כותר: ‬   ‫ נוף עץ חיים / בעריכת מאיר פופרש. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים, תקי"ח. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ ירושלים, תקי"ח ‬
  ‫ מזרח, מאה י"ח ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ רלט ד’ ;  21 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ הנוף השני הוא פשטי אנ"ך. נדפס בזולקבה, תקל"ה. הנוף השלישי הוא "באור מאמרי חז"ל" וכולל בסופו גם מאמרי זהר ששייכים לנוף א. החלק הראשון מהנוף השלישי שלפנינו נדפס בקארעץ, תקמ"ה, בשם ’ליקוטי הש"ס’. השאר לא נדפס. ‬
  ‫ על החבור ראה: י’ אביבי, בנין אריאל ע"א. ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 125. ‬
  ‫ מצב ספר: כתב היד אינו כרוך, רובו במצב טוב. דף [1] פגום, חסר ונפרד מהשאר. דף אחרון גם הוא נפרד. לתקן [2] דפים אלה ולכרוך בגב עור + בד. ‬
‫ קולופון: ‬   ‫ קולופון: "ותהי השלמתו יום ג’ כ"ה יום לחדש חשון שנת תקי"ח לפ"ק פה ירושלים ת"ו ע"י הצעיר... יהוסף אדרעי [חתימה מסולסלת]". חתימתו גם בראש כתב היד ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ התכן: ‬
  ‫ דפים [א]-קפ ע"ב: נוף ב’ מהאר"י ומהרח"ו זלה"ה. פרושי תלמידי האר"י בסוף כל פרשה. בדף יז ע"ב, הערה מאת ר"ש מולכו ‬
  ‫ דפים קפ ע"ב-רלט: נוף ג’ מס’ נוף ע"ח והוא ביאור על קצת מאמרים דאגדה ‬
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1500‏-1660
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  פופרש, מאיר בן יהודה ליב, נפטר 1662, עורך
  ‫  דרעי, יוסף, (מעתיק)
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ נוף עץ חיים (נוף שני) ‬
  ‫ נוף עץ חיים (נוף שלישי) ‬
‫ אוסף: ‬   ffeiassuoM 531 מוסיוף 135
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ מזרחית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record